Jaki był początek ?


Firma Stainer Consulting rozpoczęła swoją działalność w roku 2002, wykorzystując obok prezentowany znak graficzny. Z początkiem roku 2015 logo uległo zmianie (znak poniżej).
Pomysłodawcą i właścicielem marki jest Tomasz Krawczyk - metodyk komunikacji interpersonalnej, trener, coach, czynny negocjator - piastujący w organizacji funkcję Dyrektora Programowego.

Nowa JAKOŚĆ - w ciągu 15 lat wnieśliśmy na rynek nowe podejście do realizacji usług szkoleniowych, doradczych i audytorskich. Wprowadzamy Nowe Standardy realizacji szkoleń, sesji coachingowych, badań rynkowych i usług doradczych.


Jak rozumiemy JAKOŚĆ naszych usług ?
NASZE  STANDARDY


Co osiągnęliśmy ?


Autorskie rozwiązania - opracowaliśmy wiele rozwiązań i metod z zakresu m.in. technik sprzedaży, negocjacji, czy zarządzania zespołem pracowników

Ustanowiliśmy nowe standardy realizacji w/w usług

Opracowaliśmy i wdrożyliśmy autorskie Standardy Obsługi Klienta w wielu polskich przedsiębiorstwach

Nasze rozwiązania są wdrażane w innych krajach Europy

Rozwijamy naszych Klientów. Wielu z nich osiągnęło pozycję lidera w swojej branży.

Rozwijamy branże. Przykładowo w branży okulistycznej nasze szkolenia uzyskały rekomendację Polskiego Stowarzyszenia Soczewek Kontaktowych, jako rozwijające branżę optyczną.

Referencje - wszystkich naszych Klientów można poprosić o opinię na temat współpracy z nami i śmiało do tego zachęcamy. To nasze największe osiągnięcie.

Kim jesteśmy ?


Zespół Stainer Consulting tworzą wyłącznie praktycy z obszarów sprzedaży, negocjacji i zarządzania. Rolą naszego zespołu nie jest odtwarzanie, ale tworzenie nowej metodyki, nowych rozwiązań i nowych standardów realizacji usług szkoleniowych, doradczych, audytowych.

Poza szkoleniami - codziennie - dbamy o stałe rozwijanie umiejętności praktycznych. Poszczególni członkowie naszego zespołu to czynni negocjatorzy lub menadżerowie, z których część pracuje na stanowiskach kierowniczych w innych firmach Dzięki temu gwarantujemy naszym Klientom realizację najważniejszego naszego zobowiązania - dostarczania bardzo praktycznych szkoleń.

W wyniku pracy naszych ekspertów opracowane zostały nowe metody obsługi określonych sytuacji w relacjach z Klientami i pracownikami oraz zostały poprawione / udoskonalone znane na rynku techniki, jak np. technika SPIN.

Naszą ambicją nie jest być liderem rynku pod względem wielkości firmy. Chcemy być - i tak jesteśmy dzisiaj oceniani - Liderem Merytorycznym.

Jak zapewnić JAKOŚĆ ?
COACHING
Po szkoleniu wartością jest praca z Ekspertem, który obserwuje i pomaga wdrażać w praktykę poznaną metodykę
SZKOLENIA
Cykliczne ćwiczenia budują warsztat - pozwala on stale zwiększć skuteczność.
Warsztaty mają formę ćwiczeń praktycznych.
WDRAŻANIE STANDARDÓW
Metodyka Sprzedaży wymaga wdrożenia w praktykę. Jak się zabrać, za wdrażanie własnych standardów ?
SYSTEM ZARZĄDZANIA
Rolą Kierownictwa jest tworzenie zasad, metod i atmosfery wspierającej zespół do rozwoju i wdrażania nowych metod

Szkolenia

Sprzedaż

Wzbudzanie zaintersowania, przekonywanie, relacja, kontrolowanie rozmowy, detal, B2B.

Negocjacje

Taktyki, strategie, komunikacja, reakcje, handlowcy, kupcy, biznesmeni, dłużnicy.