Kompetencje
Doświadczenie - zespół Stainer Consulting mogą tworzyć wyłącznie praktycy z obszarów sprzedaży, negocjacji i zarządzania.

Nowa Metodyka - rolą naszego zespołu jest tworzenie nowych rozwiązań i nowych standardów

Praktyka - poza szkoleniami - codziennie - dbamy o stałe rozwijanie umiejętności praktycznych. Poszczególni członkowie naszego zespołu to czynni negocjatorzy lub menadżerowie.Szkolenia

Jakość szkoleń rozumiemy jako:

Jak i dlaczego? - bardzo praktyczne szkolenia, które nie mówią tylko co należy robić, ale ukazują jak należy to zrobić oraz tłumaczą dlaczego tak, a nie inaczej.

Doświadczeni trenerzy, którzy sami przez min. 8 lat sprzedawali, negocjowali lub zarządzali, a nie tylko ukończyli szkolenie z takiego zakresu i posiadają określony certyfikat. Określamy własny standard realizacji tej usługi.

Inspirujący trenerzy, którzy swoją osobowością, wiedzą, przemyśleniami budzą ciekawość uczestników szkoleń, zmuszają do zastanowienia się nad wykonywaną przez nich pracą, ukazują metodykę łącznie z filozofią działania i wartościami etycznymi.

Intrygujące programy - szkolenia, które intrygują, inspirują, zmuszają do myślenia i motywują do dalszej pracy.Coaching


Jakość usług coachingowych to:

Wysoka Merytoryka - coaching może być realizowany wyłącznie przez eksepertów. Mówimy tu o coachach, którzy sami przez min. 10 lat sprzedawali, negocjowali lub zarządzali, a nie tylko ukończyli szkolenie z takiego zakresu i posiadają określony certyfikat. Osoba taka musi wykazać się bagażem przemyśleń, określoną przez nas perspektywą życiową i wysokimi miejętnościami komunikacyjnymi. Uznajemy wytyczne ICC (International Coaching Community), lecz w określonych
przez nas standardach realizacji tej usługi wychodzimy dalej w określenie wymaganych kompetencji coachów. My określamy własny standard realizacji tej usługi.

Zaufanie - usługa coachingowa opiera się na dużym zaufaniu Klienta do coacha. Jest ono niezbędne, by móc otworzyć się przed obcą dla siebie osobą i by mieć motywację do wdrażania rozwiązań wspólnie wypracowywanych. M.in. dlatego członkowie naszego zespołu muszą wykazywać się określoną przez nas osobowością, gwarantującą dyskrecję i kulturę osobistą.

Nową Jakość - jako firma szkoleniowa, oceniana jako Merytoryczny Lider rynku szkoleń biznesowych wnosimy do współpracy z naszymi Klientami wiedzę z zakresu zasad i metod profesjonalnej obsługi Klienta, sprzedaży, negocjacji, zarządzania, umiejętności budowania relacji oraz psychologii i socjologii. Wiedza ta jest wynikiem naszych doświadczeń, przemyśleń i badań rynkowych.

Większe możliwości - dzięki wielozakresowym doświadczeniom naszego zespołu możemy połączyć usługi, np. audytu Mystery Shopper i coachingu, czy coachingu i doradztwa.

Wartość dodana - w ramach realizacji badań Mystery Shopper niejednokrotnie dostarczamy naszym Klientom bezpłatnie szereg dodatkowych usług.Badania Mystery Client


Jakość badań to:


Kompetentna ocena - badania realizują osoby z doświadczeniem zawodowym w czynnej sprzedaży, osoby przez nas cyklicznie szkolone i określonej osobowości. Wewnętrzne standardy precyzyjnie określają kto może zostać Audytorem Mystery Shopper Stainer Consulting

Wiarygodne wyniki - otrzymane wyniki podlegają 3 poziomom wewnętrznej weryfikacji, zanim w formie raportu i Kart Audytów zostaną dostarczone Klientowi.

Pełna odpowiedzialność - nasi eksperci biorą na siebie obowiązek udzielania bezpośrednich odpowiedzi osobom ocenianym.

Indywidualne podejście - przed każdym badaniem analizujemy indywidualną sytuację Klienta. Na jej podstawie samodzielnie tworzymy odpowiednie narzędzia badawcze.

Nowa Jakość - jako firma szkoleniowa, oceniana jako Merytoryczny Lider rynku szkoleń biznesowych wnosimy do współpracy z naszymi Klientami wiedzę z zakresu zasad i metod profesjonalnej obsługi Klienta oraz sprzedaży. Wiedza ta jest wynikiem naszych doświadczeń, przemyśleń i badań rynkowych.

Większe możliwości - dzięki wielozakresowym doświadczeniom naszego zespołu możemy połączyć usługi, np. Audytu Mystery Shopper i usługi Audytu Produktowego.

Wartość dodana - w ramach realizacji badań Mystery Shopper niejednokrotnie dostarczamy naszym Klientom bezpłatnie szereg dodatkowych usług.

Jak zapewnić JAKOŚĆ ?
COACHING
Po szkoleniu wartością jest praca z Ekspertem, który obserwuje i pomaga wdrażać w praktykę poznaną metodykę
Szkolenia
Cykliczne ćwiczenia budują warsztat - pozwala on stale zwiększć skuteczność.
Warsztaty mają formę ćwiczeń praktycznych.
Wdrażanie Standardów
Metodyka Sprzedaży wymaga wdrożenia w praktykę. Jak się zabrać, za wdrażanie własnych standardów ?
SYSTEM ZARZĄDZANIA
Rolą Kierownictwa jest tworzenie zasad, metod i atmosfery wspierającej zespół do rozwoju i wdrażania nowych metod

Szkolenia

Sprzedaż

Wzbudzanie zaintersowania, przekonywanie, relacja, kontrolowanie rozmowy, detal, B2B.

Obsługa Klienta

Uświadomienie uczestnikom wagi dbania o satysfakcję Klienta oraz zapoznanie z metodami jej osiągania.