Kompetencje
Doświadczenie - zespół Stainer Consulting mogą tworzyć wyłącznie praktycy z obszarów sprzedaży, negocjacji i zarządzania.

Nowa Metodyka - rolą naszego zespołu jest tworzenie nowych rozwiązań, technik i standardów działania

Praktyka - poza szkoleniami - codziennie - dbamy o stałe rozwijanie umiejętności praktycznych. Poszczególni członkowie naszego zespołu to czynni negocjatorzy lub menedżerowie.

SzkoleniaWg nas jakość szkoleń to:

Jak i dlaczego? - praktyczne warsztaty, mówiące nie tylko co należy robić, ale ukazujące jak należy to zrobić i tłumaczące dlaczego tak, a nie inaczej.

Doświadczeni trenerzy, którzy sami przez min. 10 lat sprzedawali, negocjowali lub zarządzali, a nie tylko ukończyli szkolenie z takiego zakresu i posiadają określony certyfikat. Określamy własny standard realizacji tej usługi.

Inspirujący trenerzy, którzy swoją osobowością, wiedzą, przemyśleniami budzą ciekawość uczestników szkoleń, zmuszają do zastanowienia się nad wykonywaną przez nich pracą, ukazują metodykę łącznie z filozofią działania i wartościami etycznymi.

Intrygujące programy - szkolenia, które intrygują, inspirują, zmuszają do myślenia i motywują do dalszej pracy.

Uczestnicy naszych szkoleń mają możliwość korzystania darmo z rad ekspertów, aż do roku po szkoleniu

CoachingJakość usług coachingowych to:

Wysoka Merytoryka - coaching może być realizowany wyłącznie przez ekspertów. Osoba taka musi wykazać się bagażem przemyśleń, określoną przez nas perspektywą życiową i wysokimi umiejętnościami komunikacyjnymi. Uznajemy wytyczne ICC (International Coaching Community), lecz w naszych standardach wychodzimy dalej w wymagania wobec kompetencji coachów. Określamy własny standard realizacji tej usługi.

Zaufanie - usługa coachingowa opiera się na dużym zaufaniu. Jest ono niezbędne, by otworzyć się przed obcą dla siebie osobą i czuć motywację do wdrażania rozwiązań wspólnie wypracowanych. M.in. dlatego członkowie naszego zespołu muszą wykazywać się określoną przez nas osobowością, gwarantującą dyskrecję i kulturę osobistą.

Nowa Jakość - jako firma szkoleniowa, oceniana jako Merytoryczny Lider rynku szkoleń biznesowych wnosimy do współpracy z naszymi Klientami wiedzę z zakresu sprzedaży, negocjacji, zarządzania, umiejętności budowania relacji oraz psychologii i socjologii. Wiedza ta jest wynikiem naszych doświadczeń, przemyśleń i badań rynkowych.

Większe możliwości - dzięki wielozakresowym doświadczeniom naszego zespołu możemy połączyć usługi, np. audytu Mystery Client i coachingu, czy coachingu i doradztwa.

Wartość dodana - w ramach realizacji sesji coachingowych, dostarczamy naszym Klientom bezpłatnie szeregu dodatkowych usług.

Badania Mystery ClientJakość badań to:

Kompetentna ocena - badania realizują osoby z doświadczeniem w sprzedaży, cyklicznie szkolone, o określonej osobowości. Wewnętrzne standardy precyzyjnie określają kto może zostać Audytorem Mystery Client.

Wiarygodne wyniki - otrzymane wyniki podlegają 3 poziomom wewnętrznej weryfikacji.

Pełna odpowiedzialność - nasi eksperci biorą na siebie obowiązek udzielania bezpośrednich odpowiedzi osobom ocenianym.

Indywidualne podejście - przed każdym badaniem analizujemy indywidualną sytuację Klienta. Na jej podstawie samodzielnie tworzymy odpowiednie narzędzia badawcze.

Nowa Jakość - jako firma szkoleniowa, oceniana jako Merytoryczny Lider rynku szkoleń biznesowych wnosimy do współpracy z naszymi Klientami wiedzę z zakresu zasad i metod profesjonalnej obsługi Klienta oraz sprzedaży. Wiedza ta jest wynikiem naszych doświadczeń, przemyśleń i badań rynkowych.

Większe możliwości - dzięki wielozakresowym doświadczeniom naszego zespołu możemy połączyć usługi, np. Audytu Mystery Client i usługi Audytu Produktowego.

Wartość dodana - w ramach realizacji badań Mystery Client dostarczamy naszym Klientom bezpłatnie szeregu dodatkowych usług.

Szkolenia

Sprzedaż

Wzbudzanie zainteresowania, przekonywanie, relacja, kontrolowanie rozmowy, detal, B2B.

Negocjacje

Taktyki, strategie, komunikacja, reakcje, handlowcy, kupcy, biznesmeni, dłużnicy.