Cel Szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z praktyczną stroną prowadzenia negocjacji. Szkolenie dostarcza wiedzy o metodach i technikach wykorzystywanych w trakcie negocjacji oraz cechach i umiejętnościach dobrego negocjatora. Szkolenie pozwoli zdobyć umiejętność prowadzenia skutecznych negocjacji oraz umiejętność rozszyfrowywania tzw. 'zagrywek' partnera negocjacji.

Forma szkolenia

Część wykładowa ograniczona jest do niezbędnego minimum. W trakcie warsztatów wykorzystujemy ćwiczenia indywidualne i grupowe, dyskusje kierowane, studia przypadku, odgrywanie ról i scenariusze negocjacyjne.Dzięki formie warsztatowej szkolenia każdy z uczestników będzie mógł wypracowywać i ćwiczyć umiejętności na innych uczestnikach szkolenia.

Program Szkolenia

 • podstawowe zasady negocjacji
 • metodyka prowadzenia negocjacji
 • taktyki negocjacyjne
 • 'chwyty' negocjacyjne
 • kreowanie percepcji siły w negocjacjach
 • fazy negocjacji - omówienie i przećwiczenie poszczególnych etapów negocjacji
 • styl handlowy, a styl kupiecki
 • mowa ciała w negocjacjach
 • techniki perswazji - rodzaje argumentów, fazy
 • sposoby kontrolowania rozmowy
 • trudne sytuacje negocjacyjne
Indywidualny program ?

Negocjacje poza strategiami i taktykami, wymagają prawidłowych odruchów i rozumienia gry

Tomasz Krawczyk
Negocjator

Cel Szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z praktyczną stroną prowadzenia negocjacji. Szkolenie dostarcza wiedzy o metodach i technikach wykorzystywanych w trakcie negocjacji oraz cechach i umiejętnościach dobrego negocjatora.
Podczas szkolenia dostarczymy wiedzy na temat psychologii zakupów i sprzedaży oraz umiejętności stosowania odpowiednich technik w czasie kontaktu z różnymi typami sprzedawców podczas rozmowy bezpośredniej i telefonicznej. Uczestnik będzie miał również okazję rozwoju swoich kompetencji w zakresie reakcji na tzw. agresywną sprzedaż.
Szkolenie pozwoli zdobyć umiejętność prowadzenia skutecznych negocjacji oraz umiejętność rozszyfrowywania tzw. 'zagrywek' partnera negocjacji.

Forma szkolenia

Część wykładowa ograniczona jest do niezbędnego minimum. W trakcie warsztatów wykorzystujemy ćwiczenia indywidualne i grupowe, dyskusje kierowane, studia przypadku, odgrywanie ról i scenariusze negocjacyjne.Dzięki formie warsztatowej szkolenia każdy z uczestników będzie mógł wypracowywać i ćwiczyć umiejętności na innych uczestnikach szkolenia.

Program Szkolenia

 • podstawowe zasady negocjacji
 • metodyka prowadzenia negocjacji
 • logika rozmowy kupieckiej
 • taktyki negocjacyjne
 • 'chwyty' negocjacyjne
 • kreowanie percepcji siły w negocjacjach
 • fazy negocjacji - omówienie i przećwiczenie poszczególnych etapów negocjacji
 • styl kupiecki, a styl handlowy
 • mowa ciała w negocjacjach
 • techniki perswazji - rodzaje argumentów, fazy
 • sposoby kontrolowania rozmowy
 • trudne sytuacje negocjacyjne
Planujesz szkolenie ?

Cel Szkolenia

Szkolenie z zakresu Negocjacji Biznesowych, zwanych inaczej Negocjacjami Gabinetowymi, adresowane jest do kadry menedżerskiej, biorącej udział w procesach negocjacyjnych realizowanych w dłuższych realiach czasowych oraz na najwyższym poziomie stylu prowadzenia biznesu.
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników zarówno z praktyczną stroną prowadzenia negocjacji, jak również z rozbudowaną jej etykietą. Podczas szkolenia duży nacisk kładziemy na omówienie zasad etycznych jakie obowiązują na tym poziomie kontaktów biznesowych. Szkolenie dostarcza jednocześnie wiedzy o metodach i technikach wykorzystywanych w trakcie negocjacji oraz cechach i umiejętnościach dobrego negocjatora.
Szkolenie pozwoli zdobyć umiejętność prowadzenia skutecznych negocjacji oraz umiejętność rozszyfrowywania tzw. 'zagrywek' partnera negocjacji.

Forma szkolenia

Część wykładowa ograniczona jest do niezbędnego minimum. W trakcie warsztatów wykorzystujemy ćwiczenia indywidualne i grupowe, dyskusje kierowane, studia przypadku, odgrywanie ról i scenariusze negocjacyjne.Dzięki formie warsztatowej szkolenia każdy z uczestników będzie mógł wypracowywać i ćwiczyć umiejętności na innych uczestnikach szkolenia.

Program Szkolenia

 • Mity Negocjacji - rozprawienie się z mitami fałszującymi prawdziwy obraz sztuki negocjacji.
 • Podstawy negocjacji - zasady, style prowadzenia, budowanie klimatu,najczęstsze błędy, cechy dobrego negocjatora
 • Negocjacje jako GRA - manipulacje i metody obrony przed nimi, taktyki, 'chwyty', kreowanie percepcji siły
 • Przygotowanie - analiza sytuacji, BATNA, określanie granic i pozycji wejściowych, ustalanie strategii i taktyk, planowanie procesu negocjacyjnego, podział ról w zespole
 • Prowadzenie - etap badawczy, ustępstwa, negocjacje telefoniczne i pisemne, etykieta, savoir vivre, trudne sytuacje
 • Komunikacja w negocjacjach - reakcje psychologiczne, metodyka rozmów perswazyjnych, techniki wywierające presję, mowa ciała, analiza sygnałów, sposoby kontrolowania rozmowy, cena - metody argumentacji, metodyka radzenia sobie z tzw. 'trudnymi negocjatorami'
 • Fazy negocjacji
 • Formułowanie ustaleń - logika dla prawników
Planujesz rozwój ?

Cel Szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników zarówno z praktyczną stroną prowadzenia windykacji należności, jak również z jej aspektem psychologicznym, pozwalającym zrozumieć motywy działania osób zadłużonych i emocji, jakie towarzyszą rozmowom windykacyjnym. Szkolenie dostarcza jednocześnie wiedzy o metodach i technikach wykorzystywanych w trakcie negocjacji. Szkolenie pozwoli zdobyć umiejętność prowadzenia skutecznych negocjacji oraz umiejętność rozszyfrowywania tzw. 'zagrywek' dłużników.

Forma szkolenia

Część wykładowa ograniczona jest do niezbędnego minimum. W trakcie warsztatów wykorzystujemy ćwiczenia indywidualne i grupowe, dyskusje kierowane, studia przypadku, odgrywanie ról i scenariusze negocjacyjne.Dzięki formie warsztatowej szkolenia każdy z uczestników będzie mógł wypracowywać i ćwiczyć umiejętności na innych uczestnikach szkolenia.

Program Szkolenia

 • Psychologiczne podstawy zadłużania
 • Prawne aspekty postępowania windykacyjnego
 • Typy dłużników i metodyka ich obsługi
 • Rodzaje argumentacji osób zadłużonych i metodyka kontrargumentacji
 • Techniki perswazji - rodzaje argumentów, fazy
 • Negocjacje telefoniczne
 • Negocjacje pisemne
 • Etapy procesu windykacji
 • 'Chwyty' negocjacyjne osób zadłużonych
 • Sposoby kontrolowania rozmowy
 • Błędy popełniane podczas windykacji
 • Scenariusze windykacyjne - ćwiczenia praktyczne
Szczegółowy Program?

Cel Szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników zarówno z praktyczną stroną prowadzenia negocjacji handlowych, jak również z prawnymi aspektami zawierania umów handlowych. Szkolenie dostarcza jednocześnie wiedzy o metodach i technikach wykorzystywanych w trakcie negocjacji oraz cechach i umiejętnościach dobrego negocjatora.
Szkolenie pozwoli zdobyć umiejętność prowadzenia skutecznych negocjacji oraz umiejętność rozszyfrowywania tzw. 'zagrywek' partnera negocjacji i 'chwytów' specyficznych dla etapu formułowania i zawierania umowy handlowej.

Forma szkolenia

Trening skonstruowany jest tak, aby uczestnicy mieli możliwość praktycznego przećwiczenia zdobywanych umiejętności. Część wykładowa ograniczona jest do niezbędnego minimum. W trakcie warsztatów wykorzystujemy ćwiczenia indywidualne i grupowe, dyskusje kierowane, studia przypadku i odgrywanie ról. Są to interaktywne metody nauczania, wyzwalające duże zaangażowanie uczestników. Dzięki formie warsztatowej szkolenia każdy z uczestników będzie mógł wypracowywać i ćwiczyć umiejętności na innych uczestnikach szkolenia, aby potem móc przenieść te doświadczenia na grunt swojej pracy.

Program Szkolenia

 • Prawne aspekty związane z ofertowaniem i zawieraniem umów handlowych
 • Umowy handlowe - cele, skutki zawarcia, zmiany w ustawodawstwie
 • Pułapki występujące w umowach
 • Logika dla prawników
 • Zapisy szczególne
 • Umowy z podmiotem ulokowanym poza granicami RP
 • Ocena wiarygodności kontrahenta
 • Formy zabezpieczenia
 • Kary umowne - pułapki, zasady nakładania
 • Praktyczna analiza umów handlowych - warsztat
Interesujący temat?

Uczestnicy naszych szkoleń mają możliwość korzystania darmo z rad ekspertów, aż do roku po szkoleniu

Kolejne działania

Sprzedaż

Wzbudzanie zaintersowania, przekonywanie, relacja, kontrolowanie rozmowy, Technika 5P®, detal, B2B.

Wdrażanie Standardów

Metodyka Negocjacji wymaga wdrożenia w praktykę. Jak się zabrać za wdrażanie własnych standardów?

POTRZEBNA WIEDZA

Psychologia zakupów

W jaki sposób klienci podejmują decyzję o zakupie? W jaki sposób handlowiec może przeprowadzić klienta przez ten proces? Które umiejętności sprzedawcy są kluczowe, by pomóc klientowi w podjęciu decyzji i dokonaniu wyboru?

Analiza Potrzeb

Czy analiza potrzeb jest niezbędna? Czego powinny dotyczyć pytania zadawane klientom, by miały sens? Jak uniknąć wrażenia przesłuchiwania klienta? Jak zainicjować rozmowę z klientem, by uniknąć nachalności?

Prezentacja oferty

Sztuka sprzedaży to sztuka przekonywania - przekonywania do zmiany, do konkretnego produktu, rozwiązania, pomysłu, do siebie i do firmy. Punktem kulminacyjnym tego procesu jest moment prezentacji oferty. Kiedy mamy już w głowie odpowiednią wiedzę, pora pomyśleć nad tym: Jak zbudować argumentację?

Obrona ceny

Zazwyczaj uważa się, że Klient jest skupiony na cenach produktu ponieważ nie ma on odpowiednich zasobów. Taka interpretacja usprawiedliwia brak skuteczności w procesie sprzedaży produktów wyższej jakości. Jakie są przyczyny orientacji Klientów wyłącznie na cenę produktów? Jak sobie z tym radzić?

Umiejętność Słuchania

Wszyscy znamy takie pojęcia jak 'Orientacja na Klienta' czy 'Indywidualne Podejście'. Jaką rolę odgrywa w tym podejściu mityczne Aktywne Słuchanie? Jak wdrożyć je w praktyce?

Cross selling

Deklarowanym celem każdej firmy jest tzw. kompleksowa obsługa klienta. Dlaczego? To proste, gdyż dzięki niej klienci dokonują większych zakupów. To co w teorii wydaje się banalne, w praktyce bywa nierealizowane. Dlaczego? Jak realizować up-selling i cross-selling?


Więcej artykułów