Czy kiedykolwiek zauważyłeś, jak łatwo jest zostać wyprowadzonym z równowagi kiedy doświadczasz złej obsługi ?
Z kolei, jeśli sam znajdujesz się po drugiej stronie "lady", to wiesz dobrze, jak frustrujące może być usiłowanie udzielenia pomocy twoim klientom i poczucie, że Ci się to nie udaje !
Szkolenie dostarczy wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat metodyki i zasad skutecznej obsługi klienta, zapewniającej satysfakcję obu stronom.

Cel Szkolenia

Celem szkolenia jest uświadomienie uczestnikom wagi dbania o satysfakcję Klienta oraz zapoznanie z metodami jej osiągania. Podczas szkolenia dostarczymy wiedzę na temat motywów, którymi Klienci kierują się przy dokonywaniu wyborów, przedstawimy zachowania niepożądane podczas ich obsługiwania oraz wprowadzimy w tajniki metod rozpoznawania ich potrzeb. Uczestnicy będą mieli również okazję rozwoju swoich kompetencji w zakresie obsługi tzw. trudnego klienta, czyli radzenia sobie w trudnych sytuacjach (np. reklamacji, zdenerwowania, itp.). Szkolenie pozwoli poznać i zrozumieć tajniki zasad i metod profesjonalnej obsługi Klienta.

Forma szkolenia

Część wykładowa ograniczona jest do niezbędnego minimum. W trakcie warsztatów wykorzystujemy ćwiczenia indywidualne i grupowe, dyskusje kierowane, studia przypadku i odgrywanie ról.Dzięki formie warsztatowej szkolenia każdy z uczestników będzie mógł wypracowywać i ćwiczyć umiejętności na innych uczestnikach szkolenia.

Program Szkolenia

 • Klient - najważniejszy element w działalności firmy. Kim jest?
 • Jak zdobyć wierność Klientów
 • Wizerunek firmy i nasz wpływ na jego kreowanie
 • Pełnione funkcje a istota wykonywanej pracy
 • Elementy obsługi Klienta
 • Psychologia zachowań
 • Zasady budowania dobrych relacji z ludźmi
 • Relacje chwilowe - znaczenie pierwszego kontaktu z Klientem
 • Etykieta telefoniczna i e-mail
 • Rodzaje tzw. 'trudnych Klientów' i sposoby ich obsługi
 • Jak powiedzieć Klientowi "nie"?
 • Narzędzia prawidłowej komunikacji
 • Mowa ciała
 • Zachowania niepożądane u pracowników obsługi Klienta i ich konsekwencje
 • Aktywne słuchanie i kontrolowanie rozmowy
 • Rola i rodzaje pytań stosowanych podczas obsługi Klienta
 • Metody prezentowania oferty
 • Obsługa obiekcji Klientów i obrona ceny
Szczegółowy program ?

Cel Szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie się z metodami obsługi klientów, których zachowanie, osobowość oraz postawa stanowią jakąkolwiek trudność w obsłudze. Podczas szkolenia dostarczymy wiedzę z zakresu zarówno psychologii i socjologii, tłumacząc mechanizmy, które powodują trudne zachowania, jak również z zakresu metod reagowania i obsługi klienta w dłuższej perspektywie czasowej.

Forma szkolenia

Trening skonstruowany jest tak, by uczestnicy mieli możliwość praktycznego przećwiczenia zdobywanych umiejętności. Część wykładowa ograniczona jest do niezbędnego minimum. W trakcie warsztatów wykorzystujemy ćwiczenia indywidualne i grupowe, dyskusje kierowane, studia przypadku i odgrywanie ról.

Program Szkolenia

 • Test psychologiczny ukazujący profil osobowości pod kątem sposobu rozwiązywania konfliktów
 • Zasady budowania z klientami relacji długoterminowych przedstawienie zasad i metod pozyskiwania sympatii oraz zaufania klientów
 • Typy osobowości i metody ich obsługi
 • Rodzaje trudnych zachowań i właściwe sposoby postępowania
 • Psychologiczne uwarunkowania wystąpienia trudnych zachowań
 • Istota sporów
 • Metodyka komunikacji
 • Kontrolowanie rozmowy
 • Schematy rozmów z Trudnymi Klientami
 • Mówienie klientowi NIE
 • Manipulacje i metody obrony
 • Zachowania niepożądane u osób obsługujących Klientów
Planujesz szkolenie ?

Uczestnicy naszych szkoleń mają możliwość korzystania darmo z rad ekspertów, aż do roku po szkoleniu

Kolejne szkolenia

Sprzedaż

Wzbudzanie zainteresowania, przekonywanie, relacja, kontrolowanie rozmowy, detal, B2B.

Negocjacje

Taktyki, strategie, komunikacja, reakcje, handlowcy, kupcy, menedżerowie, dłużnicy.