Miasto Termin
Gdańsk 2017-09-05-06
Katowice 2017-09-19-20
Poznań 2017-10-03-04
Warszawa 2017-10-17-18
Wrocław 2017-11-14-15

Cena szkolenia za osobę wynosi 1195,- zł netto + 23% VAT(1469,85 brutto). W cenę wliczone są materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz lunch
Uczestnicy otrzymują Certyfikat ukończenia szkolenia
Grupy liczą od 6 do 15 osób
Czas trwania: 2 dni
Program
Zainteresowany? NapiszMiasto Termin
Gdańsk 2017-09-05-06
Katowice 2017-09-19-20
Poznań 2017-10-03-04
Warszawa 2017-10-17-18
Wrocław 2017-11-14-15

Cena szkolenia za osobę wynosi 895,- zł netto + 23% VAT(1100,85 brutto). W cenę wliczone są materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz lunch
Uczestnicy otrzymują Certyfikat ukończenia szkolenia
Grupy liczą od 10 do 20 osób
Czas trwania: 2 dni
Program
Zainteresowany? NapiszMiasto Termin
Warszawa 2017-09-14-15
Warszawa 2017-09-28-29
Warszawa 2017-10-05-06
Warszawa 2017-10-19-20
Warszawa 2017-11-20-21

Cena szkolenia za osobę wynosi 1495,- zł netto + 23% VAT(1838,85 brutto). W cenę wliczone są materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz lunch
Uczestnicy otrzymują Certyfikat ukończenia szkolenia
Grupy liczą od 6 do 15 osób
Czas trwania: 2 dni
Program
Zainteresowany? NapiszMiasto Termin
Warszawa 2017-09-14-15
Warszawa 2017-09-28-29
Warszawa 2017-10-05-06
Warszawa 2017-10-19-20
Warszawa 2017-11-20-21

Cena szkolenia za osobę wynosi 1495,- zł netto + 23% VAT(1838,85 brutto). W cenę wliczone są materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz lunch
Uczestnicy otrzymują Certyfikat ukończenia szkolenia
Grupy liczą od 6 do 15 osób
Czas trwania: 2 dni
Program
Zainteresowany? NapiszMiasto Termin
Warszawa 2017-09-14-15
Warszawa 2017-09-28-29
Warszawa 2017-10-05-06
Warszawa 2017-10-19-20
Warszawa 2017-11-20-21

Cena szkolenia za osobę wynosi 3950,- zł netto + 23% VAT(4858,50 brutto). W cenę wliczone są materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz lunch
Szkolenie kończy się egzaminem praktycznym. Po jego zdaniu każdy uczestnik szkolenia otrzymuje Certyfikat ukończenia szkolenia "Train the Trainer", umożliwiający ubieganie się o stanowisko Trenera Biznesu
Grupy liczą od 3 do 6 osób
Czas trwania: 3 dni
Program
Zainteresowany? Napisz

Jak wdrożyć metodykę ?
COACHING
Po szkoleniu wartością jest praca z Ekspertem, który obserwuje i pomaga wdrażać w praktykę poznaną metodykę
TAJEMNICZY KLIENT
By sprawdzić prawdziwe efekty wdrożenia nowych metod, pomocna jest ocena oczami Klienta
WARSZTATY
Cykliczne ćwiczenia budują warsztat - pozwala on stale zwiększć skuteczność.
Warsztaty mają formę ćwiczeń praktycznych.
SYSTEM ZARZĄDZANIA
Rolą Kierownictwa jest tworzenie zasad, metod i atmosfery wspierającej zespół do rozwoju i wdrażania nowych metod

Inne szkolenia

Negocjaje

Taktyki, strategie, komunikacja, reakcje. Umiejętność negocjacji jest w biznesie niezbędna. Jak negocjować z kupcem, handlowcem, dłużnikiem czy kadrą menadżerską?

Wdrażanie Standardów

Metodyka Sprzedaży wymaga wdrożenia w praktykę. Jak się zabrać, za wdrażanie własnych standardów?