Cel Szkolenia

Szkolenie adresowane jest do osób realizujących proces sprzedaży detalicznej. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z metodami osiągania celów podczas rozmów handlowych z Klientami. Podczas szkolenia duży nacisk kładziemy na umiejętność identyfikowania potrzeb klienta i wzbudzania zainteresowania oferowanymi produktami. Prezentowane techniki pozwalają kontrolować i prowadzić rozmowę w korzystnym dla handlowca kierunku w sposób profesjonalny, zapewniający - poza dokonaniem transakcji - najwyższą satysfakcję Klienta.

Forma szkolenia

Trening skonstruowany jest tak, by uczestnicy mieli możliwość praktycznego przećwiczenia zdobywanych umiejętności. Część wykładowa ograniczona jest do niezbędnego minimum. W trakcie warsztatów wykorzystujemy ćwiczenia indywidualne, grupowe, dyskusje kierowane, studia przypadku i odgrywanie ról. Dzięki formie warsztatowej każdy z uczestników wypracowuje i ćwiczy umiejętności na innych uczestnikach szkolenia.

Program Szkolenia

 • Cykl i motywy zakupów przez Klientów
 • Metodyka płynnego i przyjaznego inicjowania rozmowy
 • Modele Sprzedaży - akwizycyjny i relacyjny
 • Technika 4P ®
 • Jak zdobyć życzliwość Klienta - psychologia budowania relacji
 • Techniki prezentowania oferty
 • Model RCA ® - obsługa zastrzeżeń
 • Metodyka obrony ceny
Planujesz szkolenie ?

Sprzedaż wymaga przygotowania. Doradztwo opiera się na świadomym prowadzeniu rozmowy

Andrzej Kreczmer
Handlowiec, Trener, Coach

Cel Szkolenia

Szkolenie adresowane jest do osób realizujących proces sprzedaży do firm i instytucji. Celem szkolenia jest przedstawienie procesu sprzedaży przez pryzmat psychologii relacji interpersonalnych oraz logiki rozmowy handlowej. Podczas szkolenia duży nacisk kładziemy na umiejętności identyfikowania potrzeb klienta i argumentowania. Prezentowane techniki pozwalają kontrolować i prowadzić rozmowę w sposób dla Klienta ciekawy i skuteczny.

Forma szkolenia

Część wykładowa ograniczona jest do niezbędnego minimum.  W trakcie warsztatów wykorzystujemy ćwiczenia indywidualne, grupowe, dyskusje kierowane, studia przypadku i odgrywanie ról. Dzięki formie warsztatowej każdy z uczestników wypracowuje i ćwiczy umiejętności na innych uczestnikach szkolenia.

Program Szkolenia

 • Modele Sprzedaży - akwizycyjny i relacyjny
 • Technika 5P ®
 • Psychologia budowania relacji
 • Sztuka perswazji
 • Techniki prezentowania oferty
 • Model RCA ® - obsługa zastrzeżeń
 • Metodyka obrony ceny
Szczegółowy program ?

Cel Szkolenia

Twoi konkurenci ciągle doskonalą swoje produkty, swoją ofertę oraz stale kontaktują się z Twoimi klientami. Z całą pewnością słyszałeś nie raz od swoich klientów, że konkurencja daje lepsze ceny, dłuższe terminy płatności oraz wszystko co atrakcyjniejsze.
Szkolenie adresowane jest do handlowców sprzedających do firm i instytucji, w modelu B2B. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z technikami, zasadami i metodyką przejmowania klientów konkurencji. Podczas szkolenia duży nacisk kładziemy na umiejętność identyfikowania i kreowania potrzeb klienta. Dostarczamy też wiedzy na temat psychologii klientów, motywów, którymi kierują się przy dokonywaniu wyborów oraz umiejętności stosowania odpowiednich technik w czasie kontaktu z różnymi typami klientów podczas rozmowy bezpośredniej i telefonicznej. Uczestnicy mają okazję rozwoju swoich kompetencji w zakresie obsługi tzw. trudnego klienta, radzenia sobie w sytuacjach silnej konkurencji. Prezentowane techniki pozwalają kontrolować i prowadzić rozmowę w korzystnym dla handlowca kierunku w sposób profesjonalny, zapewniający - poza dokonaniem transakcji - najwyższą satysfakcję Klienta.

Forma szkolenia

Uczestnicy mają możliwość praktycznego przećwiczenia zdobywanych umiejętności. Część wykładowa ograniczona jest do niezbędnego minimum. W trakcie warsztatów wykorzystujemy ćwiczenia indywidualne, grupowe, dyskusje kierowane, studia przypadku i odgrywanie ról. Są to interaktywne metody nauczania, wyzwalające duże zaangażowanie uczestników.

Program Szkolenia

 • Planowanie działań handlowych
 • Inicjowanie kontaktu z nowym Klientem i umawianie spotkania
 • Modele Sprzedaży - akwizycyjny i relacyjny
 • Technika 5P ®
 • Psychologia budowania relacji
 • Sztuka perswazji
 • Techniki prezentowania oferty
 • Model RCA ® - obsługa zastrzeżeń
 • Metodyka obrony ceny
Planujesz rozwój ?

Cel Szkolenia

Kluczowi Klienci stanowią swoistą inwestycję lub lokatę na koncie, która przyniesie nam znaczące profity w przyszłości.
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z metodyką zarządzania relacjami i biznesem z Kluczowymi Klientami. Szkolenie odpowie na pytania o sposoby doboru Kluczowych Klientów, kształtowania z nimi więzi oraz metodykę tworzenia strategii długoterminowych w relacjach z nimi.

Forma szkolenia

Trening skonstruowany jest tak, aby uczestnicy mieli możliwość praktycznego przećwiczenia zdobywanych umiejętności. Część wykładowa ograniczona jest do niezbędnego minimum. W trakcie warsztatów wykorzystujemy ćwiczenia indywidualne, grupowe, dyskusje kierowane, studia przypadku i odgrywanie ról. Są to interaktywne metody nauczania, wyzwalające duże zaangażowanie uczestników. Dzięki formie warsztatowej każdy z uczestników wypracowuje i ćwiczy umiejętności na innych uczestnikach szkolenia, by móc przenieść te doświadczenia na grunt swojej pracy.

Program Szkolenia

 • Kluczowy Klient (Key Account) - jak należy rozumieć to pojęcie
 • Analiza przyczyn odchodzenia Klientów
 • Motywy dokonania zmiany dostawcy przez Klienta
 • Identyfikacja Kluczowych Klientów
 • Portfel Klienta
 • Rola decydenta w firmie Klienta
 • Omówienie procesu podejmowania decyzji przez Klienta
 • Zasady budowania z Klientami relacji długoterminowych i nieuciążliwe metody utrzymywania relacji
 • Cele i plany ich realizacji w zarządzaniu Kluczowymi Klientami
 • Przewagi konkurencyjne - analiza własnej oferty, kreowanie przewag
 • Sprzedaż produktu a sprzedaż idei
Planujesz rozwój ?

Uczestnicy naszych szkoleń mają możliwość korzystania darmo z rad ekspertów, aż do roku po szkoleniu

Kolejne działania

Negocjacje

Taktyki, strategie, komunikacja, reakcje, handlowcy, kupcy, menedżerowie, dłużnicy.

Wdrażanie Standardów

Metodyka Sprzedaży wymaga wdrożenia w praktykę. Jak się zabrać, za wdrażanie własnych standardów?

POTRZEBNA WIEDZA

Psychologia zakupów

W jaki sposób klienci podejmują decyzję o zakupie? W jaki sposób handlowiec może przeprowadzić klienta przez ten proces? Które umiejętności sprzedawcy są kluczowe, by pomóc klientowi w podjęciu decyzji i dokonaniu wyboru?

Analiza Potrzeb

Czy analiza potrzeb jest niezbędna? Czego powinny dotyczyć pytania zadawane klientom, by miały sens? Jak uniknąć wrażenia przesłuchiwania klienta? Jak zainicjować rozmowę z klientem, by uniknąć nachalności?

Prezentacja oferty

Sztuka sprzedaży to sztuka przekonywania - przekonywania do zmiany, do konkretnego produktu, rozwiązania, pomysłu, do siebie i do firmy. Punktem kulminacyjnym tego procesu jest moment prezentacji oferty. Kiedy mamy już w głowie odpowiednią wiedzę, pora pomyśleć nad tym: Jak zbudować argumentację?

Obrona ceny

Zazwyczaj uważa się, że Klient jest skupiony na cenach produktu ponieważ nie ma on odpowiednich zasobów. Taka interpretacja usprawiedliwia brak skuteczności w procesie sprzedaży produktów wyższej jakości. Jakie są przyczyny orientacji Klientów wyłącznie na cenę produktów? Jak sobie z tym radzić?

Finalizacja

Umiejętność sfinalizowania rozmowy z klientem, czyli doprowadzenia do zakupu, jest miarą skuteczności handlowca. Czy brak zakupu jest efektem braku umiejętności finalizowania rozmów? Czy może błędów w realizacji wcześniejszych etapów?

Cross selling

Deklarowanym celem każdej firmy jest tzw. kompleksowa obsługa klienta. Dlaczego? To proste, gdyż dzięki niej klienci dokonują większych zakupów. To co w teorii wydaje się banalne, w praktyce bywa nierealizowane. Dlaczego? Jak realizować up-selling i cross-selling?


Więcej artykułów