Skrót procedury działaniaNarzędzie badawcze - pierwszym krokiem jest rozpoznanie sytuacji i oczekiwań Klienta oraz opracowanie narzędzi badawczych.

Plan audytu - na zlecenie Klienta Koordynator Badania (Lead Auditor) opracowuje harmonogram i plan realizacji audytów.

Realizacja - bastępnie nasi audytorzy realizują audyty zgodnie z ustaloną checklistą.

Raport - Program kończy się 3-poziomową weryfikacją danych, analizą uzyskanych danych i pisemnym raportem.

Dlaczego warto z nami?Profesjonalizm oceny - przykładamy najwyższą rangę do kompetencji audytorów. Wewnętrzne standardy precyzyjnie określają ktomoże zostać Audytorem Stainer Consulting.

Wiarygodność wyników - otrzymane wyniki podlegają 3 poziomom wewnętrznej weryfikacji, zanim w formie raportu i Kart Audytów zostaną dostarczone Klientowi.

Pełna odpowiedzialność - nasi eksperci biorą na siebie obowiązek udzielania bezpośrednich odpowiedzi osobom ocenianym.

Indywidualne podejście - audyty mogą być realizowane zgodnie z opracowanymi przez Klienta checklistami lub w oparciu o narzędzia badawcze opracowane przez naszych ekspertów.

Nowa Jakość - jako firma szkoleniowa, oceniana jako Merytoryczny Lider rynku szkoleń biznesowych wnosimy do współpracy z naszymi Klientami wiedzę z szerokiego zakresu zarządzania.

Większe możliwości - dzięki wielozakresowym doświadczeniom naszego zespołu możemy połączyć usługi, np. Audytu Produktowego i usługi Audytu Mystery Shopper.

Wartość dodana - w ramach realizacji Audytów Produktowych niejednokrotnie dostarczamy naszym Klientom bezpłatnie szereg dodatkowych usług.

Szczegółowa oferta ?

Szkolenia

Zarządzanie Zespołem Pracowników

Motywacja, relacje i osiąganie celów. Jak budować skuteczną drużynę?

Badanie Satysfakcji Klientów

Badanie stopnia zadowolenia Klientów powinno być kluczowym elementem zarządzania