Na słabej obsłudze klienta polskie firmy tracą 8,8 mld EUR rocznie.
Część klientów odchodzi do firm konkurencyjnych lub rezygnuje w ogóle z nabycia danego dobra.
Firmy nie wiedzą ilu Klientów straciły, których, kiedy, dlaczego i jaki to miało wpływ na ich przychody ze sprzedaży.

Norma ISO serii 9000 nakazuje monitorowanie satysfakcji Klienta,
jako jeden z mierników funkcjonowania systemu zarządzania jakością,
zalecając wykorzystywanie go jako zasadnicze narzędzie zarządzania.

Skrót procedury działaniaUsługa prowadzenia badania stopnia zadowolenia Państwa Klientów obejmuje swoim zakresem:

Dobór próby badawczej - analiza struktury klientów i wybór grupy docelowej do badania. Dobór reprezentatywnej próby badawczej

Cele - określenie celów badawczych

Plan - sporządzenie wieloletniego planu badań

Metoda badania - dobór metody badawczej

Narzędzie badawcze - opracowanie kwestionariusza badawczego

Realizacja - przeprowadzenie badania

Raport - analiza wyników i sporządzenie raportu

Priorytety - opracowanie tzw. "priorytetów doskonalenia"


Szczegółowa oferta ?

Szkolenia

Zarządzanie Zespołem Pracowników

Motywacja, relacje i osiąganie celów. Jak budować skuteczną drużynę?

Badanie Satysfakcji Klientów

Badanie stopnia zadowolenia Klientów powinno być kluczowym elementem zarządzania