Dla naszych Klientów świadczymy usługi w zakresie budowy sieci sprzedaży oferowanych przez nich produktów lub usług. Szkolimy się w specyfice ich produktów/usług i wykonujemy pracę handlowców budując sieć odbiorców na określonym obszarze. Zazwyczaj usługa ta związana jest również z ustalaniem strategi rynkowej i marketingowej, a czas ich świadczenia trwa od jednego roku do trzech lat. W tym czasie Klient ponosi koszty zbliżone do kosztów zatrudnienia etatowych handlowców.


Kiedy się zdecydujesz na powierzenie nam budowy sieci sprzedaży swoich produktów/usług przypiszemy Ci handlowca/handlowców, którzy posiadają bogate doświadczenie w sprzedaży, posiadają znajomość niezbędnych technik oraz którzy będą pod stałym nadzorem naszych Specjalistów ds. Sprzedaży.


Pozwoli Ci to zminimalizować ryzyko związane z samodzielnym zatrudnieniem handlowca, który często nie posiada doświadczenia, znajomości narzędzi pracy albo przechodzi nieoczekiwanie do Twojej konkurencji. Jednocześnie zapewni Ci to najwyższą jakość sprzedaży za standardową,rynkową cenę. W przypadku współpracy ze Stainer Consulting pełną odpowiedzialność za wykonanie zadania bierzemy na siebie.

Szczegółowa oferta ?

Jak zapewnić JAKOŚĆ ?
COACHING
Po szkoleniu wartością jest praca z Ekspertem, który obserwuje i pomaga wdrażać w praktykę poznaną metodykę
SZKOLENIA
Cykliczne ćwiczenia budują warsztat - pozwala on stale zwiększć skuteczność.
Warsztaty mają formę ćwiczeń praktycznych.
WDRAŻANIE STANDARDÓW
Metodyka Sprzedaży wymaga wdrożenia w praktykę. Jak się zabrać, za wdrażanie własnych standardów ?
SYSTEM ZARZĄDZANIA
Rolą Kierownictwa jest tworzenie zasad, metod i atmosfery wspierającej zespół do rozwoju i wdrażania nowych metod

Szkolenia

Sprzedaż

Wzbudzanie zaintersowania, przekonywanie, relacja, kontrolowanie rozmowy, detal, B2B.

Obsługa Klienta

Uświadomienie uczestnikom wagi dbania o satysfakcję Klienta oraz zapoznanie z metodami jej osiągania.