Odmiany Coachingu


Sprzedażowy / Kupiecki - tzw. coaching operacyjny, zorientowany na nabywanie w praktyce określonych umiejętności z zakresu obsługi klientów, technik sprzedaży, technik kupieckich, sztuki negocjacji, budowania pozytywnych relacji, zarządzania własnym czasem, planowania działań, itp. Nasi coachowie, którzy są jednocześnie trenerami biznesu w danych obszarach towarzyszą Klientom w ich pracy, obserwują ich działania, a następnie pomagają wypracować działania doskonalące.

Menedżerski - kadrze kierowniczej dostarczamy zarówno coachingu operacyjnego z zakresu szeroko rozumianego zarządzania, negocjacji i sprzedaży, jak również coachingu personalnego (holistycznego), zorientowanego na rozwój umiejętności zawodowych i osobowości.

Coaching pomaga wdrażać metodykę do praktyki. To bezpośrednia praca z ekspertem.

Dlaczego my ?


Profesjonalizm - przykładamy najwyższą rangę do kompetencji coachów. Wewnętrzne standardy precyzyjnie określają kto może pełnić funkcję Coacha Stainer Consulting. Osoba taka musi wykazać się nie tylko wieloletnim stażem w profesji w której ma realizować sesje coachingowe, nie tylko certyfikatem poświadczającym ukończenie szkolenia z zakresu coachingu. Osoba taka musi wykazać się jeszcze bagażem przemyśleń, określoną przez nas perspektywą życiową i umiejętnościami komunikacyjnymi. Uznajemy wytyczne ICC (International Coaching Community), lecz w określonych przez nas standardach realizacji tej usługi wychodzimy dalej w określenie wymaganych kompetencji coachów.

Zaufanie - usługa coachingowa opiera się na dużym zaufaniu Klienta do coacha. Jest ono niezbędne, by móc otworzyć się przed obcą dla siebie osobą i by mieć motywację do wdrażania rozwiązań wspólnie wypracowywanych. M.in. dlatego członkowie naszego zespołu muszą wykazywać się określoną przez nas osobowością, gwarantującą dyskrecję i kulturę osobistą.

Nowa Jakość - jako firma szkoleniowa, oceniana jako Merytoryczny Lider rynku szkoleń biznesowych wnosimy do współpracy z naszymi Klientami wiedzę z zakresu zasad i metod profesjonalnej obsługi Klienta, sprzedaży, negocjacji, zarządzania, umiejętności budowania relacji oraz psychologii i socjologii. Wiedza ta jest wynikiem naszych doświadczeń, przemyśleń i badań rynkowych.

Większe możliwości - dzięki wielozakresowym doświadczeniom naszego zespołu możemy połączyć usługi, np. audytu Mystery Shopper i coachingu, czy coachingu i doradztwa.

Wartość dodana - w ramach realizacji usługi coachingowej niejednokrotnie dostarczamy naszym Klientom bezpłatnie szereg dodatkowych usług.

Szczegółowa oferta ?

Szkolenia

Sprzedaż

Wzbudzanie zaintersowania, przekonywanie, relacja, kontrolowanie rozmowy, detal, B2B.

Obsługa Klienta

Uświadomienie uczestnikom wagi dbania o satysfakcję Klienta oraz zapoznanie z metodami jej osiągania.