Kontakty biznesowe obfitują w sytuacje konfliktowe oraz ostre spory. Sytuacje te często kończą się zerwaniem współpracy i rozprawą sądową, co z kolei niesie ze sobą wymierne straty.
Rozwiązaniem może być wynajęcie negocjatora, który doprowadzi do porozumienia stron,broniąc interesu swojego Zleceniodawcy.

Skrót procedury działania


Na zlecenie Klienta wybrany Negocjator zapoznaje się ze szczegółami zaistniałej sytuacji konfliktowej

Następnie opracowuje taktykę i strategię prowadzenia negocjacji

Nasz negocjator przygotuje Cię do prowadzenia negocjacji lub sam będzie prowadził bezpośrednie kontakty negocjacyjne, zarządzając i kontrolując ich przebiegKorzyści z programu


Skuteczna obrona interesów Zleceniodawcy - wymierne efekty finansowe

Rozwiązanie sytuacji konfliktowej w sposób profesjonalny, pozwalający na utrzymanie, a nawet zbudowanie pozytywnych relacji z drugą stroną,

Uniknięcie zaostrzenia sporu, co w efekcie pozwala uniknąć długotrwałych rozpraw sądowych,


Szczegółowa oferta ?

Jak zapewnić JAKOŚĆ ?
COACHING
Po szkoleniu wartością jest praca z Ekspertem, który obserwuje i pomaga wdrażać w praktykę poznaną metodykę
Szkolenia
Cykliczne ćwiczenia budują warsztat - pozwala on stale zwiększć skuteczność.
Warsztaty mają formę ćwiczeń praktycznych.
Wdrażanie Standardów
Metodyka Sprzedaży wymaga wdrożenia w praktykę. Jak się zabrać, za wdrażanie własnych standardów ?
SYSTEM ZARZĄDZANIA
Rolą Kierownictwa jest tworzenie zasad, metod i atmosfery wspierającej zespół do rozwoju i wdrażania nowych metod

Szkolenia

Sprzedaż

Wzbudzanie zaintersowania, przekonywanie, relacja, kontrolowanie rozmowy, detal, B2B.

Negocjacje

Taktyki, strategie, komunikacja, reakcje, handlowcy, kupcy, biznesmeni, dłużnicy.