Usługa skierowana jest do właścicieli oraz zarządów firm, którzy chcą mieć pewność właściwego wykorzystywania swoich zasobów finansowych, materialnych i ludzkich. Eksperci sprawdzają, czy wszystkie procesy związane z produkcją, obsługą klientów, zaopatrzeniem realizowane są w sposób optymalny.


Co proponujemy?


W zależności od wyniku diagnozy Twojego problemu możemy Ci zaoferować:

Analizę funkcjonujących procesów głównych

Opracowanie projektu optymalizacji w zakresie pracochłonności, zużycia materiałów, wydajności i kosztów, pod kątem ustalonych priorytetów oraz wymagań rynku

Propozycje usprawnień w komunikacji wewnętrznej oraz pomoc w zakresie ustalenia zakresu obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień dla kluczowych stanowisk Twojej organizacji

Propozycje racjonalnego obiegu dokumentów i informacji w procesach

Wykonanie dokumentacji niezbędnej dla wdrożenia zmian (procedury, instrukcje, regulaminy, formularze) oraz pomoc przy przeprowadzaniu szkoleń wdrożeniowych.

Wszelkich analiz procesów dokonujemy na podstawie wywiadów z osobami odpowiedzialnymi za ich funkcjonowanie, co pozwala na połączenie ich doświadczeń z praktyką i doświadczeniami naszych ekspertów. Pozwala to na osiągnięcie maksymalnego efektu wprowadzanych zmian w stosunkowo krótkim czasie i przy niskich kosztach.

Oferujemy pomoc naszych ekspertów dysponujących duża wiedzą i bogatymi doświadczeniami z zakresu optymalizacji procesów zachodzących w systemach organizacyjnych.

Oferowana przez nas usługa "rewitalizacji procesów" oparta jest na kompleksowej analizie powiązań w łańcuchu czynności realizacyjnych tworzących proces oraz wykorzystywanych przy ich realizacji zasobów i informacji.


Szczegółowa oferta ?

Szkolenia

Zarządzanie Zespołem Pracowników

Motywacja, relacje i osiąganie celów. Jak budować skuteczną drużynę?

Badanie Satysfakcji Klientów

Badanie stopnia zadowolenia Klientów powinno być kluczowym elementem zarządzania