Skrót procedury działania


Na zlecenie Klienta Koordynator Badania (Lead Auditor)opracowuje harmonogram i plan realizacji programu 'Tajemniczy Klient', w tym kwestionariusz oceny.

Następnie nasi audytorzy wcielając się w rolę Klientów poddają się obsłudze oferowanej przez pracowników firmy Zleceniodawcy. Mogą być klientami:
    odwiedzającymi bezpośrednio punkt sprzedaży, bądź obsługi klienta
    kontaktującymi się z firmą naszego Zleceniodawcy za pomocą różnych dróg komunikacji elektronicznej(telefon, fax, e-mail).

Program kończy się analizą uzyskanych danych i pisemnym raportem.

Zgłoszenie Audytora
badań Tajemniczy Klient

Korzyści z badania


Realna ocena poziomu jakości obsługi
    ocena systemu: obieg dokumentów, czasochłonność ustalonych procedur, skuteczność działań - wskazanie silnych i słabych stron       funkcjonującego systemu komunikacji z klientami,
    ocena pracowników: postawa, kompetencje, umiejętności,

Wsparcie istniejącego w firmie Systemu Zarządzania Jakością

Dzięki nagradzaniu pracowników faktycznie zaangażowanych w uzyskiwanie zadowolenia klientów budzimy motywację do rozwijania promowanej postawy pracowników,

Dzięki powiązaniu wyników badania Mystery Shopper z systemem wynagradzania pracowników lub partnerów franchising'owych, uzyskujemy dodatkowe, niezwykle skuteczne działanie motywujące.

Dlaczego my?


Profesjonalizm oceny - przykładamy najwyższą rangę do kompetencji audytorów. Wewnętrzne standardy precyzyjnie określają kto może zostać Audytorem Mystery Shopper Stainer Consulting

Wiarygodność wyników - otrzymane wyniki podlegają 3 poziomom wewnętrznej weryfikacji, zanim w formie raportu i Kart Audytów zostaną dostarczone Klientowi.

Pełna odpowiedzialność - nasi eksperci biorą na siebie obowiązek udzielania bezpośrednich odpowiedzi osobom ocenianym, w sytuacji zgłoszenia jakiegokolwiek zastrzeżenia do otrzymanych wyników

Indywidualne podejście - przed każdym badaniem analizujemy indywidualną sytuację Klienta. Na jej podstawie samodzielnie tworzymy odpowiednie narzędzia badawcze

Nowa Jakość - jako firma szkoleniowa, oceniana jako Merytoryczny Lider rynku szkoleń biznesowych wnosimy do współpracy z naszymi Klientami wiedzę z zakresu zasad i metod profesjonalnej obsługi Klienta oraz sprzedaży. Wiedza ta jest wynikiem naszych doświadczeń, przemyśleń i badań rynkowych

Większe możliwości - dzięki wielozakresowym doświadczeniom naszego zespołu możemy połączyć usługi, np. Audytu Mystery Shopper i usługi Audytu Produktowego.

Wartość dodana - w ramach realizacji badań Mystery Shopper niejednokrotnie dostarczamy naszym Klientom bezpłatnie szereg dodatkowych usług.

Szczegółowa oferta ?

Szkolenia

Sprzedaż

Wzbudzanie zaintersowania, przekonywanie, relacja, kontrolowanie rozmowy, detal, B2B.

Obsługa Klienta

Uświadomienie uczestnikom wagi dbania o satysfakcję Klienta oraz zapoznanie z metodami jej osiągania.