Założenia


Minimum dokumentacji

Pobudzenie mechanizmów ogólnej motywacji

Tworzenie strategii działania firmy opartej na planie obsługi klienta

Podczas wdrażania staramy się akcentować rolę zaangażowania całej firmy w proces tworzenia jakości, która musi stanowić wartość podstawową dla klienta, jednakże powinna wychodzić swoimi odmianami w tzw. wartości dodane. Identyfikując procesy zachodzące w firmie tworzymy systemy oparte na istniejących, prawidłowych z punktu widzenia normy rozwiązaniach i stosunkach międzygrupowych. Stanowią one bazę, z której wyjście będzie zrozumiałe dla wszystkich.

Specjalizując się w profesjonalnej sprzedaży i obsłudze klienta, prowadząc badania satysfakcji klientów wnosimy naszym klientom rozwiązania oparte na naszej wiedzy, doświadczeniu i znajomości technik know-how, stanowiących wartość dodaną naszej oferty.Szczegółowa oferta ?

Jak zapewnić JAKOŚĆ ?
COACHING
Po szkoleniu wartością jest praca z Ekspertem, który obserwuje i pomaga wdrażać w praktykę poznaną metodykę
SZKOLENIA
Cykliczne ćwiczenia budują warsztat - pozwala on stale zwiększć skuteczność.
Warsztaty mają formę ćwiczeń praktycznych.
WDRAŻANIE STANDARDÓW
Metodyka Sprzedaży wymaga wdrożenia w praktykę. Jak się zabrać, za wdrażanie własnych standardów ?
SYSTEM ZARZĄDZANIA
Rolą Kierownictwa jest tworzenie zasad, metod i atmosfery wspierającej zespół do rozwoju i wdrażania nowych metod

Szkolenia

Zarządzanie Zespołem Pracowników

Motywacja, relacje i osiąganie celów. Jak budować skuteczną drużynę?

Badanie Satysfakcji Klientów

Badanie stopnia zadowolenia Klientów powinno być kluczowym elementem zarządzania