Wspieramy klientów
od 2002 roku

Rozmowa z głównym metodykiem
i właścicielem marki

Szkolenia  online

Wszystkie szkolenia prowadzimy również w wersji elektronicznej

Uczestnicy i menedżerowie dają nam najwyższe oceny

Szkolenia muszą prowadzić PRAKTYCY.
Od trenerów oczekuję doświadczeń, przemyśleń i inspiracji

Tomasz Krawczyk
Dyrektor Programowy

Książka, na którą czekał każdy handlowiec !
Metodyka sprzedaży i negocjacji wypracowana w praktyce !

Tomasz Krawczyk przedstawił w swojej książce kwintesencję metodyki osiągania skuteczności.

W książce znajduje się opis taktyk negocjacyjnych oraz metod prowadzenia rozmów handlowych. Autor obrazuje metodykę przykładami konkretnych wypowiedzi, co stanowi silną stronę niniejszej publikacji.

Jak wdrożyć metodykę ?

SZKOLENIA

Wiedza i ćwiczenia praktyczne budują warsztat. Pozwala to stale zwiększać skuteczność.

COACHING

Po szkoleniu wartością jest praca z Ekspertem, który obserwuje i pomaga wdrażać w praktykę poznany warsztat

TAJEMNICZY KLIENT

By sprawdzić prawdziwe efekty wdrożenia nowych metod, pomocna jest ocena oczami Klienta

PRZYWÓDZTWO

Rolą Kierownictwa jest tworzenie zasad, metod i atmosfery wspierającej zespół do rozwoju i wdrażania nowych technik

Działalność rozpoczęliśmy w roku 2002

Opracowujemy własną metodykę sprzedaży, negocjacji i zarządzania

Nasze rozwiązania wdrażamy w różnych krajach Europy


Uczestnicy naszych szkoleń korzystają darmo z rad ekspertów, aż do roku po szkoleniu


Jakiej informacji szukasz?

Napisz do nas

Wyrażam zgodę na przesłanie przez firmę Stainer Consulting odpowiedzi drogą mailową i kontakt ze mną drogą telefoniczną - regulamin