Sprzedaż detaliczna

B2C (business to customer)

Metodyka sprzedaży detalicznej

Modele rozmów handlowych, metodyka identyfikowania potrzeb klientów, techniki skutecznej prezentacji oferty, obrona ceny, wzbudzanie zainteresowania nowymi produktami, wzbudzanie sympatii, budowanie zaufania

Profesjonalna obsługa klientów

Zasady profesjonalnej obsługi klientów, zasady prawidłowej komunikacji, obsługa trudnych sytuacji i trudnych zachowań klientów, etykieta telefoniczna i komunikacji e-mail.


napisz do nas   

Sprzedaż B2B

(business to business)

Metodyka Sprzedaży B2B

Modele rozmów handlowych, metodyka analizy potrzeb klientów, zasady i techniki skutecznej prezentacji oferty, metodyka porównywania się z konkurencją, techniki obrony ceny, Technika RCA obsługi obiekcji, budowanie długoterminowych pozytywnych relacji z klientami biznesowymi

Zarządzanie Kluczowymi Klientami
(key account management)

Taktyki i strategie rozwoju współpracy, zasady i metody skutecznej komunikacji, prawidłowe reagowanie na obiekcje i żądania, tworzenie i ustalanie planów rozwoju oraz nadzór nad ich realizacją

Kreowanie Potrzeb Klientów

Rodzaje potrzeb zakupowych, Technika 5P identyfikowania i kreowania potrzeb klientów, metodyka perswazji

Perswazja w sprzedaży - wpływanie na sposób myślenia

4 Poziomy Perswazji, osiąganie "punktu zgody", automatyczne reakcje ludzkiego umysłu, budowa wypowiedzi prowadzącej do zgody


Zainteresowany? Napisz do nas

Sprzedaż wymaga przygotowania. Opiera się na świadomym prowadzeniu rozmowy

Michał Bereska
Trener, Coach, Handlowiec

Negocjacje

Negocjacje dla handlowców

Zasady prowadzenia negocjacji biznesowych, budowanie pozycji negocjacyjnej, taktyki i strategie postępowania, skuteczna komunikacja, prawidłowe reagowanie na zagrywki kupieckie, 3 poziomy przygotowania się do negocjacji, prawidłowe wykorzystanie i obsługa ustępstw

Negocjacje "gabinetowe"

Etykieta prowadzenia negocjacji biznesowych na poziomie menedżerskim, zasady prowadzenia negocjacji biznesowych, budowanie pozycji negocjacyjnej, taktyki i strategie postępowania, zasady i metody skutecznej komunikacji, prawidłowe reagowanie na zagrywki kupieckie, 3 poziomy przygotowania się do negocjacji, planowanie ustępstw w czasie oraz prawidłowe ich wykorzystanie

Negocjacje dla kupców

Taktyki kupieckie, budowanie pozycji negocjacyjnej, zasady prowadzenia negocjacji biznesowych, prawidłowe reagowanie na zagrywki handlowe, prawidłowe wykorzystanie i obsługa ustępstw

Negocjowanie i zawieranie umów handlowych

Zasady prowadzenia negocjacji biznesowych, budowanie pozycji negocjacyjnej, taktyki i strategie postępowania, skuteczna komunikacja, prawidłowe reagowanie na zagrywki kupieckie, 3 poziomy przygotowania się do negocjacji, prawidłowe wykorzystanie i obsługa ustępstw, logika dla prawników, prawidłowe formułowanie ustaleń, pułapki przepisów Kodeksu Cywilnego


Szukasz zawodowego negocjatora? Napisz do nas

Szkolenia  online

Wszystkie szkolenia prowadzimy również w wersji elektronicznej

Uczestnicy i menedżerowie dają nam najwyższe oceny

Szkolenia Menedżerskie

Zarządzanie personelem sprzedaży

Funkcja Menedżera Sprzedaży - rola i znaczenie dla wzrostu wartości sprzedaży, realizowanie funkcji przywódczej, prawidłowa komunikacja menedżerska, obszary zarządzania menedżerskiego

Akademia Menedżera

Wpływanie na wzrost wartości sprzedaży przez Menedżera Sprzedaży, zarządzania przez cele, komunikacja menedżera a postawa pracownika, zarządzania projektami, czasem, relacjami z klientami, przebiegiem i skutecznością procesu sprzedaży, funkcja przywódcza w praktyce, zasady i techniki prawidłowej komunikacji menedżerskiej, narzędzia coachingu kierowniczego, zarządzania jakością, wdrażaniem standardów sprzedaży

Coaching menedżerski

Metodyka komunikacji w stylu coachingowym, użycie asocjacji, dysocjacji i zmiany perspektywy, metoda 3Why, podejście "next door", model GROW, SMART, macierz Eisenhowera, logiczne poziomy Roberta Diltsa, Technika 5P

Zarządzanie czasem

Obszary zarządzania czasem, złodzieje czasu, macierz Eisenhowera, wykorzystanie celów w skutecznym zarządzaniu własnym czasem, skuteczne planowanie i realizowanie działań


Zainteresowany rozwojem? Napisz do nas

Jak rozwinąć umiejętności?

SZKOLENIA

Wiedza i ćwiczenia praktyczne budują warsztat. Zapewniają zrozumienie.

COACHING

Po szkoleniu wartością jest praca z Ekspertem, który obserwuje i pomaga wdrażać w praktykę poznany warsztat

PRZYWÓDZTWO

Menedżer wspiera rozwijanie umiejętności przez personel.

ANALIZA WYNIKÓW

Rozwój umiejętności przekłada się na wzrost wyników

Szkolenia zawodowe

Train the Trainer

Moderowanie dyskusji z grupą ludzi, kontrolowanie kierunku rozmowy, postawa, mowa ciała, praca głosem, wzbudzanie zainteresowania, utrzymywanie uwagi słuchaczy, perswazja, wykorzystanie automatyzmów ludzkiego umysłu, prawidłowe budowanie i korzystanie z prezentacji multimedialnej

Mówca publiczny

Postawa, mowa ciała, praca głosem, wzbudzanie zainteresowania, utrzymywanie uwagi słuchaczy, perswazja, wykorzystanie automatyzmów ludzkiego umysłu, prawidłowe budowanie i korzystanie z prezentacji multimedialnej


Zainteresowany? Napisz do nas
Uczestnicy naszych szkoleń korzystają darmo z rad ekspertów, aż do roku po szkoleniu


Które szkolenie Cię interesuje?

Napisz do nas

Wyrażam zgodę na przesłanie przez firmę Stainer Consulting odpowiedzi drogą mailową i kontakt ze mną drogą telefoniczną - regulamin