Coaching

Sprzedażowy / Kupiecki

Coaching operacyjny zorientowany na nabywanie w praktyce określonych umiejętności z zakresu metodyki sprzedaży, technik kupieckich, sztuki negocjacji, budowania pozytywnych relacji, zarządzania własnym czasem, planowania działań, itp. Nasz coach będący jednocześnie trenerem biznesu w danym obszarze towarzyszy w pracy, obserwuje działania i pomaga wdrażać nową metodykę (on the job training).

Menedżerski

Coaching operacyjny z zakresu szeroko rozumianego zarządzania, negocjacji i sprzedaży, jak również coaching personalny (holistyczny) zorientowany na rozwój umiejętności zawodowych i osobowości.


napisz do nas   

Coaching pomaga wdrażać metodykę do praktyki. To bezpośrednia praca z ekspertem.

Standardy Sprzedaży

Wdrażanie standardów wg Modelu 6-S

Model 6-S charakteryzuje się podejściem kompleksowym i procesowym. To jedyny model skutecznego wdrażania standardów sprzedaży na naszym rynku. Został opracowany w roku 2007. Autorem jest nasz Dyrektor Programowy Tomasz Krawczyk.

Doświadczenie we wdrażaniu Standardów Sprzedaży od 2002 r.

Naszą pomoc przy wdrażaniu Standardów udzieliliśmy m.in. firmom t.j. Johnson&Johnson Vision, Lagardere, Biuro Podróży ITAKA


Zainteresowany? Napisz do nas

Sprzedaż wymaga indywidualizmu, lecz jednocześnie powtarzalności stosowania metodyki sprzedaży

Tomasz Krawczyk
Coach, Trener, Handlowiec

Jak wdrożyć Standardy Sprzedaży?

SFORMUŁOWANIE

Standardy wymagają ich określenia. Sposób ich sformułowania jest jednym z kluczy do skuteczności wdrożenia.

UMIEJĘTNOŚCI

Należy zapewnić umiejętność stosowania metodyki sprzedaży stanowiącej Standard postępowania.

WSPARCIE

Sprzedawcy wymagają wsparcia przy wdrażaniu Standardów. Wspieranie jest zadaniem ich menedżera.

NADZÓR

Kluczowym etapem stałego doskonalenia jest stały nadzór nad skutecznością.

Negocjator do wynajęcia

Gdy potrzebne jest wsparcie

Kontakty biznesowe obfitują w sytuacje konfliktowe oraz ostre spory. Sytuacje te często kończą się zerwaniem współpracy i rozprawą sądową. Zawodowy negocjator doprowadzi do porozumienia stron, broniąc interesu swojego Zleceniodawcy.

Fachowiec z doświadczeniem

Zawodowy negocjator opracuje taktykę i strategię prowadzenia negocjacji. Przygotuje ciebie lub twój zespół do prowadzenia negocjacji lub sam będzie je prowadził w twoim imieniu.


Napisz do nas

System Zarządzania

Budowanie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego normą ISO 9001

System to identyfikacja i skuteczna organizacja procesów, przy minimum dokumentacji. Cała firma powinna być zaangażowana w tworzenie "jakości".

Rewitalizacja procesów

Usprawnienie komunikacji wewnętrznej. Optymalizacja pracochłonności, zużycia materiałów, wydajności i kosztów, pod kątem ustalonych priorytetów oraz wymagań rynku.


Napisz do nas

Badania rynkowe

Tajemniczy Klient

Określenie obszarów oceny, nadanie skali oceny, dobór i przygotowanie audytorów wcielających się w rolę klientów

Badanie Satysfakcji Klientów

Badanie stopnia zadowolenia klientów to kluczowe narzędzie zarządzania.


Zainteresowany? Napisz do nas

Tomasz Krawczyk (ur. 1973) - autor książki pt. "Metodyka Sprzedaży i Negocjacji" (Ridero, marzec 2020), autor artykułów poświęconych zagadnieniom zarządzania, sprzedaży i negocjacji publikowanych na łamach gazet i miesięczników tj. Puls Biznesu i dwumiesięcznik Optyka. Absolwent  Studium Doktoranckiego Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej  w Warszawie.
Doświadczenie praktyczne w sprzedaży i negocjacjach od 1994 r. W kolejnych latach - prowadząc już szkolenia biznesowe - wprowadzał firmy na wybrane rynki, opracowując strategię działania i prowadząc fizyczne działania handlowe. Dzięki swoim umiejętnościom, już od roku 2002 wynajmowany do przygotowywania firm do negocjacji i reprezentowania ich w tym procesie. Negocjator i mediator angażowany do rozwiązywania sporów między podmiotami gospodarczymi. Metodyk komunikacji interpersonalnej - opracowane przez niego rozwiązania zostały wdrożone przez firmy koncernowe w innych krajach Europy.

Więcej?  Kliknij link.
Jakie wsparcie Cię interesuje?

Napisz do nas

Wyrażam zgodę na przesłanie przez firmę Stainer Consulting odpowiedzi drogą mailową i kontakt ze mną drogą telefoniczną - regulamin