Mapa Strony


Strona Główna

Szkolenia
Usługi

Książka

O nas
Galeria
Referencje
Tomasz Krawczyk
Andrzej Kreczmer
Michał Bereska
Rocznica 20 lat - wywiad z Tomasz Krawczyk
Rocznica 20 lat - wywiad z Michał Bereska

Artykuły
Analiza Potrzeb
Autoanaliza
Skuteczna sprzedaż w modelu B2B
Psychologia ceny
Cross-selling i Up-selling
Finalizacja
"Klienci o to nie pytają" - czyli czego nie realizuje handlowiec
Komunikacja kierownika z pracownikiem
Jaki potencjał posiada stacjonarny Dział Sprzedaży?
Motywacja
Mów o Kliencie
Negocjacje
Obiekcje
Postawa handlowa
Prezentacja oferty
Psychologia Zakupów
Potrzeba jest wyobrażeniem - czyli o tworzeniu obrazu
Pytania Problemowe
Reklamacja
Sens Sprzedaży
Umiejętność słuchania
Sztuka Sprzedaży
Sprzedaż Aktywna
Wdrażanie Standardów Sprzedaży - dla menedżerów
Obsługa trudnych zachowań

Optyka - rozmowy z Tomaszem Krawczykiem
Wywiad okolicznościowy z okazji 20-lecia firmy
O modelach rozmów handlowych
O potrzebie klienta
O rozwoju sprzedawcy

Artykuły - materiały informacyjne
Aktywne Słuchanie
Argument
Dowód Społeczny
Józef Babiński
Koszt utraconej szansy
Modele rozmów
Neil Rackham
Parafraza handlowa
Pytania Otwarte - Zamknięte
SPIN
Utracona szansa - Edwards Deming
Zakupy impulsywne
Zenger i Folkman

Nauka
Automatyzmy
Eksperyment Calhouna
Drzwi w twarz
Efekt widza
Ego
Efekt fałszywego konsensusu
Tożsamość grupowa
Zarządzanie Ludźmi. Ewolucja myśli zarządczej
Intuicja
Eksperyment prof. Kellogg'a
Konformizm
Eksperyment Milgram'a
Mimika a emocje
Mózg
Niska piłka
Efekt Pigmaliona
Co wpływa na relację?
Wiara w sprawiedliwy świat
Stopa w drzwi
Trzecia fala
Warunkowanie
Wpływ reklam

Video
Eksperyment Ascha
Mutowanie bakterii
Eksperyment Calhouna
Entuzjazm w sprzedaży
Jak sprzedać kilka par okularów?
Badanie prof. Frans de Waal'a
Eksperyment prof. Harlowa
Jaskinia Zbójców
Eksperyment prof. W.N.Kellogga
Dysonans poznawczy
prof. Robert Rosenthal
Eksperyment "Trzecia Fala"
Eksperyment Skinnera 1
Eksperyment Skinnera 2
Eksperyment prof. Zimbardo
Zimbardo o Efekcie Pigmaliona

Naukowcy i inne tematy naukowe
Abraham Harold Maslow
Adam Smith
Agencja SEC
Ambitny szczytny cel
Anosognozja
Antoine Bechara
António Damásio
Asch Salomon
Atrybucja
Autonomiczny Układ Nerwowy
Badanie Kunz Woolcott
Benoit Monin
Bernard Weiner
Bibb Latane
Błąd poznawczy
Brian Meier
Channeling
Charles Babbag
Charles Hofling
Ciało Modzelowate
College Board
Curt Paul Richter
Cykl Deminga
Daniel Batson
Daniel Goleman
Daniel Tranel
Darwin Charles
David Dunning
Dawno w psychologii
Deming Edwards
Didier Courbet
Dopamina
Drzwi w twarz
Edward Jones
Efekt Hawthorne
Efekt widza
Ego
Ellen Langer
Emerson Harrington
Emily Balcetis
Etologia
Ezra Zuckerman
Franklin Benjamin
Frans de Waal
Fritz Heider
George Bernard Shaw
George Elton Mayo
Gilbreth Frank Lilian
Hanna Damasio
Harold Kelley
Harry Harlow
Henri Fayol
Henri Tajfel
Henry Gantt
Hugo Munsterberg
Immunizacja
Jack Brehm
Jacques Lacan
Janoff-Bulman Ronnie
Jean Paul Codol
Jean Piaget
Joanna Moczydlowska
John Cacioppo
John Calhoun
John Darley
John T Jost
Jonathan Freedman
Joseph e Ledoux
Józef Babiński
Julian Rotter
Justin Kruger
Kathryn Patricia Cross
Kay Deaux
Keith Davis
Winthrop Niles Kellogg
Lee Ross
Lee Ross - badanie nr 2 - cechy czlowieka
Leon Festinger
Leon Festinger 2
Marcia Johnson
Marie Fourquet Courbet
Mark Szczypka
Martin Seligman
Mary Parker Follett
Maximilian Weber
Melvin Lerner
Merrill Carlsmith
Metabolizm
Michael Gazzaniga
Michael Norton
Milgram Stanley
Model SMART
Mózg w sercu
Nicholas Epley
Osobowość zewnątrzsterowna
Pamięc niejawna
Iwan Pietrowicz Pawłow
Paul Ekman
Peter Drucker
Pigmalion
Podecyzyjny dysonans
Przywódca 1
Przywódca 2
Przywódca 3
Reguła konsekwencji
Reguła wzajemności
Rezus
Richard Ivry
Richard L. Miller
Robert Cialdini
Robert Rosenthal
Robert Waldinger
Roger Sperry
Ron Jones
Russell A. Jones
Scott Fraser
Sebastien Bohler
Sharon Brehm
Muzafer Sherif
Burrhus Frederic Skinner
Stefan Svenson
Stephen Lewis
Steven Maier
Stopa w drzwi
Frederick Winslow Taylor
Tayloryzm
Teoria Rozbitych Założeń
Test Otwartego Pola
Theodore W. Schultz
Edward Lee Thorndike
Timothy B. Rogers
Todd Rogers
Tracey Kahan
Trauma
Trzecia osoba
Warunkowanie
Włodzisław Duch
Włodzisław Duch - 2
Wolfram Schultz
Wyuczona Bezradność
Yu Niiya
Zasada Autorytetu
Zasada Kontrastu
Zespół Rozdwojonego Mózgu
Philip George Zimbardo

Mapa strony
Regulamin strony