SEC -  United States Securities and Exchange Commission.  Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych,  amerykańska niezależna agencja państwowa, której obowiązkiem jest sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem federalnego prawa obrotu papierami wartościowymi oraz regulowanie i kontrolowanie rynku papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych. Powołana w 1934 r. w następstwie załamania na giełdzie w 1929 i trwającego wielkiego kryzysu.

/ Wikipedia /

do tematu 'Ego'

do Nauka