Ambitny, szczytny cel - umożliwia człowiekowi budowanie, w oczach innych osób oraz swoich własnych, pozytywnego obrazu samego siebie. Chęć realizowania  szczytnego celu,  którym człowiek może się chwalić, wynika z podświadomego mechanizmu  ego,  który determinuje działania i postawę, by poczuć się "lepszym" od innych osób.
      Budowanie dobrego postrzegania siebie oraz zabieganie o dobrą pozycję wśród innych ludzi jest podstawowym mechanizmem części ludzkiego mózgu zwanego  prążkowiem  (patrz temat  "Mózg chce więcej").

eksperyment prof. S.Milgrama

do Nauka