Większość eksperymentów naukowych z zakresu psychologii zachowania człowieka realizowana była w II połowie XX w. Pierwsze badania z wykorzystaniem wskaźnika  better than average  datowane są na lata '60 XX w. Jeszcze w roku 1938 rosyjski fizjolog i noblista  Iwan P.Pawłow  nie traktował psychologii jako poważnej nauki. W swojej książce  "Wykłady o czynności mózgu"  zamieścił pytanie:  "Czy można w ogóle psychologię uważać za naukę?" (Towarzystwo Wydawnicze "Rój", 1938, s.11).  Oznacza to, że "dawno" w świecie psychologii oznacza lata 1950-1970.

Materiał informacyjny do artykułu pt.  Ego

Badania ego

do Nauka

Iwan Pietrowicz Pawłow (1849-1936) - rosyjski fizjolog, laureat Nagrody Nobla, profesor Wojskowej Akademii Medycznej w Sankt Petersburgu

/ Wikipedia /