Dopamina - organiczny związek chemiczny, neuroprzekaźnik uwalniany przez neurony dopaminergiczne zlokalizowane w mózgu i rdzeniu kręgowym.
W  układzie pozapiramidowym  wspomaga zapewnienie automatyzacji działania i myślenia, odciążając człowieka od skupiania się na czynnościach powtarzalnych. Uwalniana z  pola brzusznego nakrywki  do  prążkowia  tworzy tzw.  układ nagrody.

/ Wikipedia /

Mózg

do Nauka