Lillian Moller Gilbreth (1878-1972) - amerykańska psycholog, inżynier, pionierka w stosowaniu psychologii do badań nad czasem i ruchem. Jedna z pierwszych kobiet-inżynierów, która uzyskała tytuł doktora.
Frank Gilbreth (1868-1924) - swoją karierę rozpoczynał w budownictwie jako czeladnik murarski. Jego pierwsze obserwacje i badania dotyczyły usprawnienia pracy murarzy. Opracował specjalne rusztowanie, pozwalające na pobieranie cegieł z zaprawą bez schylania się. Opatentowane przez Gilberta w 1891 roku rozwiązanie zredukowało z 18 do 5 ruchów człowieka na cegłę. Liczba położonych cegieł na godzinę wzrosła ze 125 do 350, zwiększając produktywność o przeszło 200%. Najcięższą pracą w tym obszarze było ciągłe pochylanie się murarza, 250 razy w ciągu godziny. Zastosowanie tej nowej metody umożliwiało położenie większej liczby cegieł w pozycji stojącej.
Lillian i Frank Gilbrethowie opracowali metodę badania przebiegu i czasu trwania ruchów roboczych.

/ Encyklopedia Zarządzania /

zarządzanie ludźmi

do Nauka