Ronnie Janoff-Bulman - profesor  University of Massachusetts.  W swoich badania skupiona była na poznaniu mechanizmów przeżywania przez człowieka traumy, w tym wiktymizacji (procesu stawania się ofiarą) oraz moralności. Autorka  Teorii Rozbitych Założeń (Shattered Assumptions Theory).  Redaktorka  Psychological Enquiry: International Journal for the Advancement of Psychological Theory.

/ University of Massachusetts at Amherst /

Teoria Rozbitych Założeń
Teoria Sprawiedliwego Świata

do  Nauka