W wydaniu tej książki, Leonowi Festinger'owi towarzyszyli Henry Riecken i Stanley Schachter.

badania prof. L.Festingera

do Nauka