Prowadzenie podległych osób do osiągania przez nich sukcesów leży w gestii mądrego menedżera.
Przywódca nie projektuje porażek swoich pracowników, a prowadzi ich do osiągania pozytywnych, satysfakcjonujących efektów swoich działań. Przygotowuje ich do realizowania celów, a następnie obserwuje oraz nadzoruje ich pracę, by widząc błędy od razu pomóc w ich eliminowaniu.  Styl przywódczy  zarządzania personelem omawiamy podczas szkoleń.

do Nauka