Menedżer zarządzający w  stylu przywódczym  nie naraża pracowników na porażki, a dba, by osiągali sukcesy. Kluczową umiejętnością jest ustalanie z pracownikiem celu. Ustalając go  przywódca  upewnia się, czy pracownik - po pierwsze - wierzy, że może go osiągnąć i po drugie wie, jak może go osiągnąć.  Przywódca  pomaga pracownikowi w określeniu prawidłowych działań i metod, dających pewność lub jak najwyższe prawdopodobieństwo skuteczności.

Funkcję przywódczą   omawiamy i ćwiczymy podczas szkoleń.

do Nauka