Roger Wolcott Sperry (1913-1994) - amerykański neuropsycholog i neurobiolog, profesor psychobiologii  California Institute of Technology  w Pasadenie. W roku 1981 otrzymał Nagrodę Nobla za prace dotyczące rozdzielonego mózgu. Ankieta  Review of General Psychology, opublikowana w 2002 roku, umieściła Sperry'ego na 44 miejscu najczęściej cytowanego psychologa XX wieku.
Roger W.Sperry był pionierem w operacjach  ciała modzelowatego  u ludzi, które jest łącznikiem między dwoma półkulami mózgu. W latach '60 XX w. przeprowadzał pierwsze operacje jego rozcięcia. Operacje ujawniły wyraźne i zaskakujące różnice między półkulami (Zespół Rozdwojonego Mózgu).

Zespół Rozdwojonego Mózgu
Mózg

do  Nauka

Ciało modzelowate - gęsta grupa włókien nerwowych, dzieląca korę mózgową na dwie półkule (prawą i lewą). Zapewnia między nimi połączenie i wymianę informacji. Pierwszym naukowcem, który je badał był Roger Sperry, za co w roku 1981 otrzymał nagrodę Nobla.