Parafraza handlowa - powtórzenie własnymi słowami wypowiedzi klienta, by upewnić się, że jego wypowiedź została prawidłowo zrozumiana. Przyjmuje formę pytania, którego wydźwięk jest następujący:  "Czy dobrze rozumiem, że...?".

Artykuły
Artykuły dla Salonów Optycznych


do  Nauka