Brian Meier - profesor psychologii  Gettysburg College  w Stanach Zjednoczonych, postanowił potwierdzić badanie Kunza i Woolcotta. W roku 2014 wysłał kartki pocztowe do 800 losowo wybranych osób. W połowie były to kartki świąteczne  "Merry Christmas",  w drugiej połowie laickie  "Happy Holidays".  Wszystkie były w jego ocenie wysokiej jakości i na każdej użył swojego imienia i nazwiska w adresie zwrotnym. Wyłącznie 2% odbiorców odwzajemniło się przesłaniem do niego kartki zwrotnej.
Prof. B.Meier zastanawiał się nad przyczyną tak wyraźnej różnicy w wynikach między badaniem jego a Kunza i Woolcotta sprzed 40 lat. W roku 2015 przeprowadził kolejne, odmienne badanie, którego celem było określenie, czy nastąpiła zmiana postawy społecznej mogąca wytłumaczyć tę różnicę. Próbę stanowiło 500 pracowników firmy Amazon. Poproszono ich, by wyobrazili sobie otrzymanie kartki świątecznej od zupełnie obcej im osoby i by odpowiedzieli na dwa następujące pytania:  Czy wysłaliby do tej osoby pocztową kartkę zwrotną?  oraz  Jak prawdopodobne jest, że nieoczekiwana kartka bożonarodzeniowa sprawi, że poczujesz się podejrzliwy wobec nadawcy lub wręcz zagrożony?  Na drugie pytanie odpowiadano przy użyciu 7-stopniowej skali, gdzie: 1 = wcale nie jest prawdopodobne, 4 = raczej prawdopodobne, 7 = bardzo prawdopodobne. Prof. Meier zbadał również intensywność używania przez badane osoby elektronicznej poczty e-mail oraz korzystania z mediów społecznościowych. Badanie to wykazało korelację między intensywnością używania poczty e-mail a brakiem skłonności do odesłania kartki pocztowej do obcego nadawcy. Wygląda na to, że korespondencja e-mail zmieniła postawę ludzi wobec siebie nawzajem. Ludzie rzadziej korespondują z kimś, kogo nie znają. Co więcej, wiadomość otrzymaną od nieznanego nadawcy uważają za podejrzaną.
Badania profesora Meiera ukazały zmianę w trakcie 40 lat postawy ludzi wobec korespondencji od nieznanych nadawców, jednak nie wobec innych ludzi w ogóle.  Reguła Wzajemności  jest wewnętrznym  mechanizmem  umysłu człowieka, który wyewoluował w celu tworzenia silnych więzi w grupie. Jest  automatyzmem  odpowiedzialnym za wiele odruchów i działań człowieka. Człowiek może nie odpisać do nieznanego nadawcy, lecz przesyłka od niego z pewnością nie jest dla niego obojętna. Czując konieczność  odwzajemnienia się  sprawdza kim jest nadawca, czy go zna, upewnia się, że go nie zna i dopiero wtedy decyduje o nie odwzajemnieniu się uprzejmością. Tak, czy inaczej  Reguła Wzajemności  działa.

/ Brian P. Meier "Unexpected Christmas cards and the reciprocity norm",
The Journal of Social Psychology 156(4), Pages 449-454, 2015 /

automatyzmy

do Nauka