Harold H. Kelley (1921-2003)- amerykański psycholog społeczny, profesor  University of California.  Pracował nad  teorią atrybucji,  starając się zrozumieć procesy zachodzące w bliskich związkach między ludźmi.

/ Goodreads /

do 'Atrybucja'

do Nauka

Teoria atrybucji - sposoby, w jaki ludzie przypisują przyczyny działaniom i zachowaniom swoim oraz innych ludzi.

Szczegóły?   kliknij link