Michael Gazzaniga (ur. 1939) - profesor psychologii  University of California,  dyrektor  SAGE Center for the Study of the Mind,  członek  American Academy of Arts & Sciences  oraz  National Academy of Sciences,  wiodący badacz neuronauki poznawczej.
Był studentem  Rogera Sperry,  pioniera w operacjach  ciała modzelowatego  u ludzi.  Po studiach kontynuował operacje jego rozcinania i badania nad  Zespołem Rozdwojonego Mózgu.
Przeprowadził pionierskie badania w zakresie uczenia się przez pacjentów z rozdzielonym mózgiem, charakteru rozumienia przez nich sytuacji oraz ich zachowań emocjonalnych i fizycznych, w porównaniu z ludźmi z połączonymi półkulami mózgu. Zbadał, które funkcje organizmu są kontrolowane przez każdą półkulę mózgu.

Zespół Rozdwojonego Mózgu
Mózg

do  Nauka

Roger Wolcott Sperry (1913-1994) - amerykański neuropsycholog i neurobiolog, profesor psychobiologii na  California Institute of Technology  w Pasadenie, w roku 1981 otrzymał Nagrodę Nobla za prace dotyczące rozdzielonego mózgu. Ankieta  Review of General Psychology, opublikowana w 2002 roku, umieściła Sperry'ego na 44 miejscu najczęściej cytowanego psychologa XX wieku.

/ Wikipedia EN /

Ciało modzelowate - gęsta grupa włókien nerwowych, dzieląca korę mózgową na dwie półkule (prawą i lewą). Zapewnia między nimi połączenie i wymianę informacji. Pierwszym naukowcem, który je badał był Roger Sperry, za co w roku 1981 otrzymał nagrodę Nobla.