Dysonans podecyzyjny - szczególna postać  dysonansu poznawczego.  Przed podjęciem decyzji większość ludzi stara się myśleć jak najbardziej  racjonalnie:  ocenia dostępne opcje oraz rozważa argumenty za i przeciw. Po podjęciu decyzji (zwłaszcza gdy jest ona nieodwracalna) ludzie nie są już zainteresowani racjonalną oceną podjętej przez siebie decyzji, bo mogą pojawić się wątpliwości co do tego, czy podjęta decyzja jest słuszna. Są zainteresowani, by decyzja wyglądała na racjonalną  w ich własnych oczach.  Człowiek potrzebuje czuć, że  ma rację,  że podjął  mądrą decyzję  i ogólnie, że jest  mądry  lub choćby, że nie jest "głupi" (patrz temat  ego). Dlatego stara się zagłuszyć wszelkie swoje wątpliwości, podkreślając zalety opcji, którą wybrał i minimalizując jej wady. Jednocześnie podświadomie podkreśla wady odrzuconej możliwości i minimalizuje jej zalety. Wygląda to tak, jakby chciał sam siebie przekonać, że podjęta decyzja jest słuszna.

automatyzmy

do Nauka