Stephen K.Lewis - profesor psychologii  University of Arizona.  Jego główny obszar badań dotyczy postrzegania innych osób, w tym procesów tworzenia wrażeń i stereotypów. Drugi obszar badań koncentruje się na sposobach podejmowania decyzji.

/ Arizona State University /

badania "Drzwi w twarz"

do Nauka