Test otwartego pola opracował  prof. Calvin Springer Hall.
Polega na eksperymentalnym badaniu u zwierząt poziomu aktywności, niepokoju i chęci poznawania nowych terenów, gdy znajdują się w nowym miejscu.

Calvin Springer Hall (1909-1985) - profesor psychologii, wykładał na  Western Reserve UniversitySyracuse UniversityUniversity of MiamiCatholic University w Nigmegen w Holandii.

badania prof. H.Harlowa

do Nauka