Warunkowanie - tworzenie oraz powstawanie w organizmie odruchów na bodźce. Zjawisko to badali  Edward Lee ThorndikeIwan Pawłow  i  Burrhus Frederic Skinner.

badania nad  warunkowaniem

do Nauka

Edward Lee Thorndike (1874-1949) - profesor psychologii  Columbia University.  Współtwórca psychologii wychowawczej i prawa efektu. Pierwszy, który podjął eksperymentalne badania laboratoryjne nad zachowaniem zwierząt. Otrzymał honorowe stypendium wielu uniwersytetów. Przewodniczący  American Psychological Association.

/ Wikipedia /

Iwan Pietrowicz Pawłow (1849-1936) - rosyjski fizjolog, laureat Nagrody Nobla, profesor  Wojskowej Akademii Medycznej  w Sankt Petersburgu.

/ Wikipedia /Burrhus Frederic Skinner (1904-1990) - amerykański psycholog, doktor filozofii, profesor  Harvard UniversityUniversity of Minnesota  oraz  Indiana University.  Rozwijał teorię warunkowania instrumentalnego. Uhonorowany  Prezydenckim Medalem Nauki  oraz specjalną nagrodą naukową  Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego.  Członek amerykańskiej  Narodowej Akademii Nauk.

/ Wikipedia /