Yu Niiya - profesor  Hosei University  w Japonii oraz  University of Michigan  w Stanach Zjednoczonych. Prowadzi badania międzyludzkich relacji, w tym konsekwencji  amae  (japońskie słowo oznaczające zależność od innych, brak samodzielności, potrzebę bycia dopieszczanym, hołubionym, odnoszące się do zależności dziecka od matki). Realizuje badania dla  Japońskiego Towarzystwa Promocji Nauki.

/ Hosei University /

badania prof. Yu Niiya

do Nauka