Robert Beno Cialdini (ur. 27.04.1945) - profesor psychologii  University of Arizona.  Powszechnie znany jako autor książki  "Wywieranie wpływu na ludzi" (Influence: Science and Practice).  Sklasyfikował w niej metody wywierania wpływu na ludzi w postaci 6 zasad:  wzajemności,  konsekwencji,  dowodu społecznego,  sympatii,  autorytetu,  ograniczonej dostępności.

/ Wikipedia /

automatyzmy
badania "Drzwi w twarz"
badania 'Niska Piłka'

do Nauka