Reguła Wzajemności - gdy człowiek otrzymuje coś od innej osoby, podświadomie odczuwa dłużne zobowiązanie i potrzebę odwzajemnienia się. Uruchamia ją otrzymanie od innej osoby uprzejmości i zainteresowania. To mechanizm zaklasyfikowany do grupy  automatyzmów,  czyli automatycznych reakcji umysłu.


prof. Phillip Kunz

W 1974 roku socjolog  prof. Phillip Kunz  przeprowadził eksperyment, badający jak duży odsetek społeczeństwa  odwzajemni się  przesłaniem pocztowej kartki świątecznej do zupełnie nieznanej osoby. Do 578 losowo wybranych ludzi prof. P.Kunz wysłał kartkę pocztową ze świątecznymi życzeniami, załączając zdjęcie swoje i swojej rodziny. Kartki były zróżnicowane: część była wysokiej jakości, co sugerowało wysoki status nadawcy, z kolei druga część była skromna, co sugerowało jego niski status. Również adresy nadawcy były zróżnicowane: część wskazywała, że kartkę nadała osoba mieszkająca w dużym mieście, druga część wskazywała zamieszkanie w obszarze wiejskim.
Prof. Phillip Kunz przyznał, że zaskoczyła go liczba otrzymanych kartek, a nawet listów oraz fakt, że niektóre z nich miały trzy lub cztery strony.  "Dear Phillip and Joyce",  tego typu powitanie zawierała większość otrzymanej korespondencji.  "Przyjęliśmy Wasze życzenia z dużą radością... Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku od..."  Osoby piszące załączały zdjęcia swojej rodziny, swoich domów, a nawet dyplomów ukończenia szkół przez swoje dzieci. Co więcej, wiele osób przesyłało do profesora kartki świąteczne przez kolejne lata.   wyniki badania znajdziesz w sekcji  Automatyzmy,  w rozdziale Reguła Wzajemności

W roku 2014  prof. Brian Meier,  profesor psychologii  Gettysburg College  w Stanach Zjednoczonych, postanowił potwierdzić badanie prof. P.Kunza. Jego badanie ukazało zmianę postawy społecznej, wynikającą z rozwoju technologii patrz opis.

Regułę Wzajemności  odnotowano również w serii trzech eksperymentów, które zrealizował  prof. Robert Beno Cialdini.  Naukowiec badał skuteczność techniki nazywanej  Drzwiami w twarz  (The Door in The Face).  W metodzie tej wycofanie się z bardzo dużej prośby (żądania) bywa odbierane jako  "ustępstwo",  co uruchamia  regułę wzajemności,  czyli poczucie potrzeby odwzajemnienia się grzecznością.   opis eksperymentów znajdziesz w sekcji  Drzwi w twarz


Opracował Tomasz Krawczyk na podstawie:
Phillip R.Kunz, Michael Woolcott "Season's greetings: From my status to yours", Social Science Research, 5(3), 269-278
National Public Radio "Give And Take: How The Rule Of Reciprocation Binds Us", 26.11.2012
Jenifer Kunz "Social Class Difference in Response to Christmas Cards", Percepfzraf and Motor Skilfs, 2000, 90,573-576
Brian P. Meier "Unexpected Christmas cards and the reciprocity norm", The Journal of Social Psychology 156(4), Pages 449-454, 2015

automatyzmy
badania "Drzwi w twarz"

do Nauka

Phillip R. Kunz (ur. 1936) - profesor socjologii na  University of Wyoming  i  Brigham Young University.  Badanie przeprowadził przy współudziale prof. Michaela Woolcotta z  Brigham Young University.


Brian Meier - profesor psychologii  Gettysburg College  w Stanach Zjednoczonych, postanowił potwierdzić badanie Kunza i Woolcotta. Wysłał kartki pocztowe do 800 losowo wybranych osób. W połowie były to kartki świąteczne  "Merry Christmas",  w drugiej połowie laickie  "Happy Holidays".  Wszystkie były w jego ocenie wysokiej jakości i na każdej użył swojego imienia i nazwiska w adresie zwrotnym.
Jaki odsetek odbiorców odwzajemniło się przesłaniem do niego kartki zwrotnej w roku 2014 ?    kliknij link

Robert Beno Cialdini (ur. 27.04.1945) - profesor psychologii  University of Arizona.  Powszechnie znany jako autor książki  "Wywieranie wpływu na ludzi" (Influence: Science and Practice).  Sklasyfikował w niej metody wywierania wpływu na ludzi w postaci 6 zasad: wzajemności, konsekwencji, dowodu społecznego, sympatii, autorytetu, ograniczonej dostępności.

/ Wikipedia /